Nattestengt i fv. 76 Tosentunnelen 

Klikk for stort bildeSkal gjøre større vedlikehold, i første omgang ut året.  

Fra mandag 14. september blir det arbeid i Tosentunnelen på fylkesveg 76 i Brønnøy og Grane kommuner.  
 

- Nå skal vi gjøre en omfattende jobb med blant annet fjellrensk, ny vann- og frostsikring, og ny belysning. Denne oppgraderingen foregår på kveld og natt, når det er minst trafikk, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune. 

De som må passere mellom klokka 19 og 07 bør være forberedt på noe venting framover.

- Vi er nødt til å begrense trafikken, både av hensyn til de som har arbeidsplassen sin i tunnelen, men også for trafikantenes sikkerhet. Det blir ledebilkjøring og stengt med faste tider for å slippe forbi, og vi håper på forståelse for dette.  

Arbeidet er planlagt slik:  

Kl. 19:00–22:00: Kontinuerlig ledebilkjøring  
Kl. 22:00–05:00: Tunnelen er stengt. Gjennomkjøring klokka 23:00, 00:00, 01:00 og 03:00.  
Kl. 05:00–07:00: Kontinuerlig ledebilkjøring 

Utrykningskjøretøy kan passere.

Det arbeides ikke oddetallshelger mellom fredag kl. 07 og søndag kl. 19.

Arbeidene vil i første omgang vare til slutten av året.

Tips før kjøreturen 

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no, eller hos Vegtrafikksentralen på telefon 175.  

- Sjekk trafikkmeldingene for strekningen din. Da er du også bedre forberedt på at det kan være andre hindringer underveis, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune.  

Om Tosentunnelen 

Tosentunnelen er 5,9 km lang og ligger på fylkesveg 76 på Helgeland. Den åpnet i 1987 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 350.