-Nok er nok for Brønnøysundregistrene

Klikk for stort bildeBrønnøysundregistrene får ikke de midlene som de trenger til drift og forvaltning. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gir likevel ikke opp håpet om at fornuften må seire.

I et notat til Næringskomiteen på Stortinget, vil fylkesrådsleder Tomas Norvill mane til fornuft når det gjelder Brønnøysundregistrene.

- Brønnøysundregistrene har viktige statlige oppgaver som skal gjennomføres. De har til og med i noen grad fått utvidete oppgaver. Men når det kommer til finansiering, er det bare kutt som gjelder for denne regjeringen, sier en frustrert fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Klikk for stort bildeTomas Norvoll   Nybygg gir reduksjon

Med nybygg på trappene, ligger alt til rette for å styrke en svært viktig hjørnesteinsbedrift – statlige arbeidsplasser i en liten by i Nord-Norge.

- Men når de økte kostnadene til nye og forbedra kontorlokaler skal dekkes opp av driftsmidler, da betyr det i stedet at man må redusere med inntil 50 arbeidstakere. Det er intet mindre enn en katastrofe – og svært kortsiktig tenkt, argumenterer Norvoll.

Kompetansearbeidsplasser

Brønnøysundregistrene leverer et bredt spekter av offentlige databaser og registre over næringsliv og organisasjoner, som et par eksempler. Dette er i følge Norvoll kompetanse og systemer som kan utnyttes enda bredere.

- Det viktige her er at staten gjennom sin styring, kan velge å styrke statlige distriktsarbeidsplasser. I stedet bygger de ned distriktene og sentraliserer. Det finner vi oss ikke i, sier Norvoll.

- Bør satse – ikke kutte

Han påpeker at det er et paradoks at vi lever i en stadig mer digital tidsalder, med stadig flere kompetansearbeidsplasser knyttet til denne utviklingen. Men i Nordland ser man fra regjeringen kun en smålig og generell effektiviseringsiver, som går ut over statlige arbeidsplasser i distriktene.

-Brønnøysundregistrene er blant landets fremste på digitalisering av både næringslivet og det offentlige. At det kuttes i en tid der det burde satses, er i beste fall et paradoks, påpeker fylkesrådsleder Norvoll.

Sender signaler til Næringskomiteen

Fylkesrådsleder Norvoll vil derfor gi klar beskjed til Næringskomiteen om sitt syn på forslaget til statsbudsjett.

- Vi har fått nok sentraliseringsmedisin fra denne regjeringen. Bygg ut statlige kompetansearbeidsplasser i Brønnøysund. Det er vinn vinn for både å sikre gode register-tjenester, og å sikre vekst i distrikts-Nordland.