Nordland deltar i ambisiøst klimanettverk

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune med i klimanettverk, f.v. Etatsjef Stine Qvigstad Jenvin, seksjonsleder plan og miljø, Katrine Erikstad, fylkesråd Aase Refsnes, rådgiver Charlotte Alexander LassenNordland fylkeskommune har fått plass i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) sitt nye klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner.

I klimanettverket deltar ni kommuner og tre fylkeskommuner. I nettverket skal det finnes løsninger på kommunesektorens rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

- Vi er midt i prosessen med å lage den mest ambisiøse klimaplanen Nordland noen gang har sett. Det er nødvendig for å møte de klimaendringene vi står ovenfor. Men vi er heldigvis ikke alene. Nettverket vil bidra til godt samarbeid med bistand fra forskere. Slik skal vi lykkes med klimaomstilling, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

Kompetansenettverk

Til arbeidet i klimanettverket, er hver deltagerkommune og fylkeskommune utfordret til å legge frem en problemstilling de ønsker å jobbe med.

- Nordland har store ambisjoner på klima. Men hvis vi skal lykkes med omstilling og nå våre klimamål, må dette skje i tett samarbeid med kommunene. Derfor jobber vi nå med hvordan vi skal spre mest mulig klimakompetanse til Nordlandskommunene, sier Refsnes.

Hele Nordland skal med

Som utgangspunkt for nettverksarbeidet ligger rapporten Kortreist kvalitet, som er utarbeidet på oppdrag fra (KS). Fylkesråd Refsnes mener det ligger både praktiske og kommunikative utfordringer i klimaarbeidet.

-Vi står ovenfor kanskje verdens vanskelig kommunikasjonsjobb. Vi er nødt til å få hele Nordlands innbyggere med på laget. Det er viktig at alle forstår hvorfor vi må omstille oss raskt og hvorfor vi alle må bidra, avslutter fylkesråd for kultur miljø og folkehelse, Aase Refsnes.

Lenke til rapporten Kortreist kvalitet: https://www.kortreistkvalitet.no

Fant du det du lette etter?