Nordland fylkestings samling i april gjennomføres digitalt

Klikk for stort bildeFylkesordfører Knut Petter Torgersen Thor-Wiggo Skille Nordland fylkesting har planlagt årets andre samling 22. - 24.april på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Nå blir fylkestinget i stedet gjennomført digitalt.

Fylkesordføreren har i samråd med fylkestingets gruppeledere, besluttet at fylkestingets samling skal gjennomføres digitalt.

-Restriksjonene rundt koronapandemien gjør at vi ikke kan samle Nordland fylkesting i Svolvær som planlagt. Nå ser vi på hvordan vi kan gjennomføre en god og forsvarlig saksbehandling på digitale plattformer i stedet, sier fylkesordfører Knut Petter Torgersen (Ap).

Hjemlet i forskrift

I den spesielle situasjonen som hele landet er inne i, er det hjemlet i en egen forskrift at fylkestinget kan gjennomføre møtene digitalt.  

-Vi vil nok utsette de sakene som er mulig å utsette til neste fylkestingssamling, og dette blir nok neppe et fylkesting over tre dager. Men vi skal sikre at de sakene vi velger å ta opp i forhandlingene, vil bli sikret en god og forsvarlig saksbehandling. Det betyr at vi vil gjennomføre både komité-møter og gruppemøter. Med den forskjellen at alle møtene er digitale og uten at vi fysisk møtes, sier Torgersen.

Demokratiet ivaretas

Fylkesordføreren mener at de demokratiske prosessene vil være godt ivaretatt. Fylkestingsmøtet vil også bli sendt på nett-tv som normalt.

-Med unntak av publikums mulighet for å møte politikerne i posisjonen og i opposisjonspartiene, skal de demokratiske prosessene være godt ivaretatt. Folk og interessegrupper må i denne situasjonen kontakte gruppelederne på telefon og epost, avslutter fylkesordfører Knut Petter Torgersen.