Nordland i front på fredete bygg

Fylket vårt er blant Norges beste til å ta vare på fredete privateide bygg.

 

Egil Morud, Emil Skatvik, Aase Refsnes og Raymond Olsen Susanne Forsland

Noe fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) er godt fornøyd med.

-Jeg er stolt over at vi i Nordland går i front for å sikre vår felles kulturarv og historie. Dette er bygg som er viktige å ta vare på for fremtiden.

Hun forteller at Nordland er godt på vei til å nå det nasjonale målet om istandsetting av fredete private bygg innen 2020. Og at fylket denne gangen har fått et rekordstort tilskudd fra Riksantikvaren på hele 12 millioner kroner.

-Dette er den største tildelingen vi noensinne har fått, noe vi selvfølgelig er veldig glade for. Det gjenspeiler hvor hard det jobbes for å ta vare på bygningsarven i Nordland sier Refsnes,

Sjeldent krigsminne

Fylkesråden har nå fordelt 8 millioner av tilskuddsmidlene til 24 prosjekter. Et av prosjektene som får tilskudd er Klungset leir på Fauske. Leiren er et viktig krigsminne som forteller om okkupasjonen og krigsfanger i nord. Den forteller også om det humanitære arbeidet svensk Røde Kors bidro med i etterkant av krigen, og om Forsvarets virksomhet på stedet etter 2. verdenskrig.

Under andre verdenskrig ble det bygget flere lasaretter i Norge. Lasarettet på Klungset er imidlertid blant få intakte tyske sanitetsanlegg som fremdeles eksisterer i landet. Dette gjør leiren til et sjeldent kulturminne, både i norsk og i internasjonal sammenheng.

-Klungset leir har to fantastisk engasjerte eiere som legger ned et stort arbeid for å ta vare på bygningene og vår felles historie. Jeg er imponert over det arbeidet de har gjort og er glad for at vi kan hjelpe dem med å sikre bygningene også for fremtiden. Et anlegg som dette er helt avhengig av tilskudd for å kunne ivaretas på tilfredsstillende måte sier Refsnes.

Prosjekt

Søker

Kommune

Tildeling

Tilskudd i % av totalkostnad med forhåndstilsagn, rest tidligere tilsagn,

renter og omfordelt

Kjerringøy handelssted

- interiør i hovedbygning

Stiftelsen Nordlandsmuseet

Bodø

100 000

77

Kjerringøy handelssted

– dendrokronologiske undersøkelser 4 bygninger

Stiftelsen Nordlandsmuseet

Bodø

135 000

80

Kjerringøy handelssted

– ildsteder – 4 bygninger

Stiftelsen Nordlandsmuseet

Bodø

225 000

60

Klungset leir – garasje/verksted,

garasje og isolatbrakke

Klungset Leir AS

Fauske

1 032 000

81

Sjønstå gård -

Øvergården

Stiftelsen Sjønstå gård

Fauske

110 000

92

Sjønstå gård -

Nergården

Anne-Margrete terjesen

Fauske

166 000

82

Nordkap sykkelfabrikk

Axel Strand

Andøy

1 633 000

82

Skjellesvik

hermetikkfabrikk - kaia

Ingvild Hveding

Tysfjord

1 125 000

97

Skjellesvik hermetikkfabrikk -

fabrikkbygning

Ingvild Hveding

Tysfjord

543 000

93

Tinden handelssted –

diverse arbeider

Stiftelsen Handelsstedet

Tinden

Øksnes

440 000

88

Skjærvær - kai

Sameiet Skjærvær v/Anja

Nilssen

Vega

230 000

70

Skjærvær – skott og sjå

Sameiet Skjærvær v/Anja

Nilssen

Vega

22 000

32

Oppfølging kontroll

Nordland fylkeskommune

Alle

250 000

 

Lensmannsgården -

fase 1

Bodø kommune

v/Bygningsvernprosjektet

Bodø

213 000

97

Stabbur - Øynes

Bodø kommune

v/Bygningsvernprosjektet

Bodø

120 000

91

Røsvik handelssted –

hovedbygning, stabbur og bakeri

Harriet Normann

Sørfold

133 000

81

Dendrokronologiske undersøkelser -

database

Bodø kommune v/Bygningsvernprosjektet

Nordland

154 000

100

Dendrokronologiske

undersøkelser – 3 bygninger i Salten

Bodø kommune v/Bygningsvernprosjektet

Fauske, Bodø

116 872

97

Kjerringøy handelssted

– golv i hovedbygning og grunnmur

Stiftelsen Nordlandsmuseet

Bodø

100 000

53

Å – bakeriet og

øvergården

She Holding AS

Moskenes

939 000

89

Rørvik gård – steinsatte

Stiftelsen Rørvik gård

Tysfjord

50 000

83

 

 

grøfter

 

 

 

 

Haagensenverkstedet

Paal Robert Haagensen

Saltdal

80 000

91

7 916 872

Fant du det du lette etter?