Nordlánda Fylkkasuohkan - Nordland fylkeskommune

Klikk for stort bildeGrete Bang (Ap), Siv Sara (Ap), Bjørnar Skjæran (Ap)I revidering av samarbeidsavtalen med Sametinget, vedtok også fylkestinget et offisielt samisk navn på Nordland fylkeskommune, Nordlánda Fylkkasuohkan.

Fylkestinget vedtok i dag en ny, revidert samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget. Fylktingsrepresentant Siv Sara (Ap) mener avtalen vil være et viktig verktøy for arbeidet med samiske saker i Nordland.

-Ikke minst vil dette være med å utvikle de samiske språkene, kultur og samfunnslivet i fylket, argumenterer Siv Sara.

Eneste fylke med lulesamisk

I tillegg vedtok fylkestinget at det offisielle samiske navnet på Nordland fylkeskommune er det lulesamiske, Nordlánda Fylkkasuohkan.

-Nå vil fylkesrådet videreføre prosessen med sikte på å få et offisielt samisk navn på Nordland fylkeskommune opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet. At navnevalget falt på det lulesamiske er i hovedsak begrunnet med at Nordland er det eneste fylket som ivaretar det lulesamiske språket, mens nordsamisk og sørsamisk blir ivaretatt i flere andre fylker, forklarer fylkestingsrepresentant Grete Bang (Ap).

Også nordsamisk og sørsamisk

Men fylkestinget har også i vedtaket med et vedtak om at nordsamisk og sørsamisk skal fremmes i Nordland.

-Jeg er glad for at fylkestinget også fant det viktig å ha med et punkt om disse to språkene. Vi ønsker å bruke nordsamisk og sørsamisk i språkområdene der det er naturlig. Dette vil komme til uttrykk gjennom fylkeskommunens informasjon, skilting og bruk av logoer der det er hensiktsmessig og naturlig, underbygger Siv Sara.

Engasjert i debatten

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, var forundret over Høyres tilnærming til saken. Ved avstemmingen snudde Høyres gruppe, og stemte mot sitt eget forslag som de hadde sammen med Fremskrittspartiet, om å ikke vedta samarbeidsavtalen med Sametinget.

-Jeg er jo glad for at Høyre gjennom debatten snudde, og stemte for innstillingen fra plan og økonomi-komiteen. Men det ble brukt sterke ord under debatten, og jeg må si jeg er forundret over at man i det hele tatt vurderte å ikke ville inngå en ny avtale med Sametinget, avslutter Bjørnar Skjæran.