NordNorsk Reiseliv får midler i 2020

Klikk for stort bildePå raftingtur i Saltstraumen sammen med hurtigruteturister.Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

I fylkesrådets framlegg til budsjett for 2020 så fylkeskommunen seg nødt til å kutte overføringene til NordNorsk Reiseliv, dette på grunn av mindre overføringer fra staten. Nå har fylkesrådet funnet en løsning som kan sikre driften for selskapet neste år.

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF)Fondsmidler

- Vi vil bruke seks millioner kroner av fondsmidler for 2020. Vi mener at vi gjennom dette vil sikre et godt aktivitetsnivå i NordNorsk Reiseliv i året som kommer, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Hun er godt fornøyd med å kunne bidra til å skape trygghet for de ansatte i selskapet.

Vil utrede

Digitalisering og bruk av sosiale media har endret markedsarbeidet innen alle markeder, og Nordland fylkeskommune har over flere år påpekt at det er behov for en gjennomgang av selskapet.

-Vi ønsker å vurdere forretningsmodellen nærmere. Nå kan både ansatte, reiselivsaktører og annet næringsliv være trygg på at vi får en god prosess på dette i 2020, sier Noresjø.

Startet i 2009

Nordnorsk Reiseliv startet sitt arbeid i 2010. 51% er eid av de tre Nord-Norske fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune sin andel utgjør 16,82% av aksjene. Bakgrunnen for etableringen var den daværende regjeringen sin nordområdesatsing, hvor det ble bevilget 50 millioner kroner til markedsføring av Nord-Norge. Forutsetningen for å motta dette beløpet var at Nordland, Troms og Finnmark etablerte et felles markedsføringsselskap. I Nordland ble fylkesselskapet Nordland Reiseliv sin virksomhet lagt inn i NordNorsk Reiseliv.
Formål med selskapet er å fremme og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter.