Ny folkehelseavtale med 43 kommuner

Klikk for stort bildeTurglede på Keiservarden i Bodø Bjørn Erik Olsen

43 kommuner har signert ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet.

 

- Vi er svært glad for å ha fått på plass nye, tilpassede samarbeidsavtaler til og med 2016, slik at vi kan fortsette det gode samarbeidet med kommunene i Nordland om utviklingen av folkehelsearbeidet. Kommunene er de aller viktigste aktørene i dette arbeidet. Mange kommuner gir også uttrykk for at samarbeidet med fylkeskommunen har vært avgjørende viktig for at de er  kommet dit de er i dag i utviklingen av helsefremmende arbeid, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang (Ap).
 

Fra 2005 har Nordland fylkeskommune hatt formaliserte avtaler med kommuner om folkehelsearbeid. Fra slutten av 2013 og i 2014 pågikk det en omfattende prosess for å etablere nye, reviderte samarbeidsavtaler på dette området. De nye avtalene er tredje generasjon av slike avtaler.
 

Grunnlaget for utviklingen av nye avtaler har vært folkehelseloven som trådte i kraft i 2012, erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere avtalesamarbeid med kommunene og drøftingsmøter med den enkelte kommune. 
 

På bakgrunn av dette er de nye avtalene utformet med en felles del som er lik for alle kommuner og en spesifikk del som er tilpasset den enkelte kommunes situasjon, folkehelseutfordringer og prioriterte satsinger i folkehelsearbeidet.Den kommunespesifikke avtaledelen omtaler resultatområder og konkrete resultatmål for avtaleperioden 2014-2016. To resultatområder er felles for alle kommuner: Kunnskapsgrunnlaget samt Helsefremmende barnehager og Helsefremmende skoler.
 

Mer informasjon:
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/om-folkehelsearbeidet/kommuneavtaler/

 

Fant du det du lette etter?