Cookie Consent by TermsFeed Nye midler til samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye midler til samfunnsutvikling

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland og hennes kollega i Troms og Finnmark Karin Erksen. Terje Gustavsen  Fylkeskommunene i nord skal dele ut 6 millioner kroner til forprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Midlene hører til under ordningen Arktis 2030, en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis, og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet / beredskap og klima.

Samarbeid

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter de regionale midlene knyttet til Arktis 2030 i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland, er fornøyd med at fylkeskommunene i nord får mulighet til å legge til rette for en bærekraftig utvikling i landsdelen.

– Det er stort fokus på Nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt, og det er derfor gledelig at fylkeskommunene i nord igjen får mulighet til å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen, gjennom utlysningen av Arktis 2030-midlene.

Hun påpeker at det som er viktig med Arktis 2030-midlene er at de skal forankres i regionale planer og strategier, regjeringens Nordområdestrategi, samt at hovedfokuset er prosjektets nytteverdi i nord.

Gode erfaringer

Fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), håper at både nasjonale og regionale aktører benytter seg av muligheten til å søke om midler.

– Utlysningen i 2020 viste at det er mange spennende initiativ som ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Når vi nå lyser ut midler til forprosjekter er mitt håp at så mange som mulig benytter seg av sjansen, slik at de kan starte et prosjektløp som både kan løse utfordringer og gi positive ringvirkninger i vår region.  

Støtte over Arktis 2030 til forprosjekt begrenses fra kr 150.000 – 750.000 per prosjekt.

Utlysningen åpner 19. mars på regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 23. april.

Troms og Finnmark fylkeskommune arrangerer et  informasjonsmøtet om Arktis 2030 den 25. mars 2021 12 – 13. Meld deg på under:

https://www.tffk.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=453&lang=1&MId1=7

Se ellers brosjyre om Arktis 2030 (PDF, 184 kB)