Nytt fylkesting møtes på Mo

Klikk for stort bildeAvtroppende fylkesordfører Sonja Steen.Når fylkestinget settes i Mo i Rana førstkommende mandag markerer det starten på en ny fylkestingsperiode med 20 helt ferske representanter blant de 45 i salen.

- Det faktum at dette første fylkesting etter valget, vil selvsagt sette sitt klare preg på møtet. Det vil bli mange valgsaker; blant annet av ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører, ny leder og nestleder av fylkesrådet, nytt kontrollutvalg og nye fylkestingskomiteer, for å nevne noen, sier avtroppende fylkesordfører Sonja Steen. Hun går nå inn som menig representant i fylkestinget.

Opplæring

En viktig del av det konstituerende fylkestinget blir også opplæring for representantene i hvordan fylkestinget, fylkesrådet og fylkespolitikerne jobber i et parlamentarisk system.
- Dette er selvsagt spesielt viktig for de helt ferske representantene uten erfaring fra før. I tillegg til de 20 helt nye fylkestingsrepresentantene har fem representanter bare vært inne som vara, sier Steen og legger til at andre viktige tema for opplæringen blir kontrollutvalgets oppgaver, fylkesrevisjonen, økonomiforvaltning og begrepet habilitet i politisk sammenheng.

Medvirkning

Det vil også holdes orienteringer for fylkestingets representanter om fylkeskommunens ulike medvirkningsorganer, slik som Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Ungdommens fylkesråd, Elev og lærlingombudet samt Mobbeombudet.

Orienteringer

Fylkesrådet vil orientere om en rekke viktige saker i fylket; Europeisk kulturhovedstad, Ny by ny flyplass, Kunst- og filmfagskolen, Ny veiadministrasjon, prosjektet Bring oss i front, Perspektivmeldingen og tilbudsstruktur videregående opplæring. Administrerende direktør Lars Vorland fra Helse Nord vil også ha et innlegg på fylkestinget.

Saksbehandling

Selv om det er det nye fylkestingets første møte vil det også være ordinær saksbehandling.

- Blant annet skal vi behandle en høringene «Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven», «Forslag til endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften» og en høring om «Oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)». Fylkestinget vil også behandle et innbyggerforslag under møtet – «Erklær klimakrise NÅ! Nordland». På tross av at vi har satt av fire dager til dette konstituerende fylkestinget, vil det nok bli ganske så travelt, konkluderer Sonja Steen.

Se kjøreplan og saksliste for fylkestingssamlingen 21.-24 oktober på Meyergården hotell.