- Offensiv fusjon på Helgeland

Klikk for stort bildeCelsa armeringsstål i Mo i Rana er blant de nye eierne i Kunnskapsparken Helgeland AS. Bildet viser Mona Fagerås på besøk på Celsa sammen med blant annet Inge Myrvoll. Til venstre stålverkssjef Kjetil Brose. Trond-Erlend Willassen

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) gratulerer Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland med fusjonen. Hun tror samlingen vil styrke næringslivet på Helgeland. 

- Jeg er meget glad for at disse to innovasjonsmiljøene på Helgeland samles i ett selskap. Dette vil styrke arbeidet med innovasjon og kompetanseutvikling i næringslivet i regionen, sier fylkesråden.

- Jeg forventer at det nye Kunnskapsparken Helgeland AS skal bli et nasjonalt ledende innovasjonsselskap. Det er viktig å ha gode tilbud til industri og øvrig næringsliv som konkurrerer i nasjonale og internasjonale marked, sier Fagerås.

 

I tillegg har flere store og strategisk viktige industribedrifter kommet inn som nye eiere: Fesil Rana Metall, Celsa Armeringsstål, Helgeland Plast, Helgeland Kraft og Glencore Manganese Norway. Andre industrielle eiere er Mo Industripark, Alcoa Mosjøen, Momek Group, Miras Industries, Øijord&Aanes, Rana Gruber, Aker Solutions, Helgeland V&M, Helse&Sikkerhet og Evry.  

 

- Det er svært gledelig at industribedriftene i regionen ser selskapet som så strategisk viktig at de vil være med som eiere, sier Fagerås.

 
I tillegg er SIVA, Nordland fylkeskommune, Helgeland Invest, Helgeland Sparebank, Rana kommune, Rana utviklingsselskap og Nord Universitet aksjonærer.

 

Nordland fylkeskommune har gjennom lang tid bidratt til utvikling både i Inkubator Helgeland og Kunnskapsparken Helgeland. Over tid har selskapene blitt solide utviklingsmiljø. Fylkesråden synes det er gledelig at selskapene nå selv ser verdien av å slå seg sammen i ett sterkt innovasjonsselskap.