Offentlige tannklinikker i nye Narvik kommune

Nordland fylkeskommune drifter 3 klinikker i nye Narvik kommune.Klikk for stort bilde

Vi tar imot voksne og prioriterte grupper som barn og ungdom 0-20 år, psykisk utviklingshemmede, eldre/langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie og personer under rusbehandling i henhold til lov om tannhelsetjenester. Innbyggerne i Bjerkvik får fra 1. Januar i år behandling ved Narvik tannklinikk. Velkommen til oss!

Ballangen tannklinikk tlf: 482 56 332

Ankenes tannklinikk tlf: 902 56 098

Narvik tannklinikk tlf: 950 45 785