Omstilling i rute

Klikk for stort bildeNestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Eggesvik (Sp)Foreløpig viser tallene at Nordland fylkeskommune får et samlet mindreforbruk i sektorene opp mot 89,7 millioner i 2019. - Dette viser at vi er godt i rute med omstillingen, forteller nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Arbeidet med Nordland fylkeskommunes regnskap for 2019 pågår fortsatt, men foreløpig viser tallene at Nordland fylkeskommune får et samlet mindreforbruk i sektorene opp mot 89,7 millioner.

-Det jobbes godt på avdelingene for å redusere på kostnadene. Også på administrasjon, forteller fylkesrådets nestleder, Svein Eggesvik (Sp).

Avsatt til disposisjonsfond

I årsoppgjøret for 2019, vil fylkesrådet at mindreforbruket i sektorene avsettes til disposisjonsfond, og planlegges brukt i 2020.

-Lederne for de ulike sektorene får fullmakt til selv å vurdere hvordan de skal bruke mindreforbruket i 2019 inn i omstillingsperioden. Det vil også de kommende årene ligge krav om ytterligere nedtrekk og omstilling, forklarer Eggesvik.

Underskudd på veg og ferge

Drift av fylkesveg og fylkesvegferger ser ut til å havne på et merforbruk på rundt 15 millioner kroner i 2019.

-Dette viser at det også må budsjetteres for å kunne ta uforutsette utgifter, eksempelvis vet vi at drivstoffprisene svinger, underbygger Eggesvik.

Må også investere

Regnskap for 2019 er ikke avsluttet ennå, men per nå ser årsoverskuddet, etter avsetning til disposisjonsfond, ut til å bli rundt 90 millioner kroner. I fylkestingssaken om årsregnskap og årsberetning 2019 som legges fram for fylkestinget i juni, vil fylkesrådet foreslå hvordan overskuddet i 2019 skal disponeres. Eggesvik er opptatt av at man også må ha rom for investeringer.

-Overskuddet er ikke større enn det må være. Det utgjør om lag 1,4 prosent av totalbudsjettet. Resultatet ligger nok i nedre grense når vi ser på de store investeringsbehovene vi har framover, både på vei og skole. I tøffe økonomiske tider må vi også finne rom for investeringer, påpeker Eggesvik.

Tøff omstilling

Nordland fylkeskommune er inne i en tøff omstilling, med nærmere en halv milliard mindre å rutte med i midler fra staten. Eggesvik påpeker at det jobbes godt med å ta ned utgiftene, også på administrasjon.

-At vi kommer ut i pluss, gir et signal om at vi godt i gang med prosessen. Likevel vil de neste årene bli tøffe, ettersom det er signalisert at Nordland fylkeskommune også til neste år vil få reduserte inntekter fra staten, avslutter nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.