Ønsker rettferdig konkurranse for bussanbud

Klikk for stort bildeSamferdselssjef Odd Steinar Åfar VisethSamferdselssjef i Nordland fylkeskommune, Odd Steinar Åfar Viseth ønsker en rettferdig konkurranse, med tilbud fra flere aktører. Det er forklaringen på hvorfor bussanbudet i Saltdal blir lyst ut på nytt.

Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth mener de grove beskyldningene og antydningene i media, om at Nordland fylkeskommune har tilpasset sine avgjørelser i favør av én tilbyder for bussdrift i Saltdal, ikke kan få stå uimotsagt.

-Dette er så grove påstander at de ikke kan stå uimotsagt. Vi er ikke en organisasjon hvor det er rom for snusk, påpeker Viseth.

Ønsket flere aktører

Samferdselssjefen gjør oppmerksom på at anbudet det er snakk om i Saltdal er trukket ut fra en større anbudsprosess i Salten. Nettopp for at også mindre aktører som Albinussen skal ha anledning til å delta. Han mener dermed at påstandene faller på sin egen urimelighet.

-At vi har delt opp i mindre anbud, taler vel for seg selv i denne saken. Ved å dele opp Saltenanbudet, har vi forsøker å legge til rette for at også mindre aktører skal kunne gi tilbud på drift av våre ruter, sier Viseth.

Følger vanlig praksis

Når anbudet nå lyses ut på nytt, er det helt i tråd med hvordan fylkeskommunen håndterer anbudsprosesser. Senest for en måned siden ble det største bussanbudet i Nordland trukket tilbake, nettopp med begrunnelse i at det bare var én godkjent tilbyder som nådde gjennom.

-Med bare ett anbud, får man ingen reell konkurranse. Dette er eneste grunnen til at anbudet i Saltdal blir lyst ut på nytt, presiserer samferdselssjef Viseth.

Vil ha konkurranse

Viseth er enig at det var uheldig med en teknisk feil der det var lagt inn ulike datoer for anbudsinnlevering i det skriftlige og det elektroniske systemet for levering av anbud. Dette har imidlertid ingenting med utlysingen av nytt anbud å gjøre.

-Vi har kun mottatt ett tilbud som fyller kravene. Derfor avlyser vi, og lyser ut på nytt. Og så håper vi selvsagt at Albinussen leverer et konkurransedyktig tilbud også i neste runde, sier samferdselssjef Viseth.

Kontakt med Albinussen

Odd Steinar Åfar Viseth har i dag personlig vært i kontakt med daglig leder i Albinussen. Han har forståelse for at selskapet er skuffet over at Nordland fylkeskommune nå velger å lyse ut anbudet på nytt.

-Jeg fikk forståelse for at måten Nordland fylkeskommune er fremstilt i media, ikke er representativt for hvordan selskapet ser på samarbeidet mellom oss gjennom mange år. Jeg regner med at vi skal få en ryddig dialog i neste anbudsrunde, avslutter Odd Steinar Åfar Viseth.