Oppfølgingstjenesten hjelper ungdommer videre

Oddleif Olavsen - Klikk for stort bildeOddleif Olavsen

Oppfølgingstjenesten (OT) i Nordland fikk 42 prosent av «sine» ungdommer ut i aktivitet i fjor. Det er 6 prosent bedre enn landssnittet.

 

- Oppfølgingstjenesten gjør en svært god jobb. De hjelper ungdommer som har falt ut av et vanlig utdanningsløp eller arbeid, og er derfor avhengig av å hjelpes inn på sporet igjen, forteller fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen.
 

Særlig ansvar

Oppfølgingstjenesten (OT) er en del av skolen rådgivningstjeneste og har et særlig ansvar for å følge opp elever som er utenfor skole og arbeid fram til de er 21 år. Det kan være et vanskelig detektivarbeid å komme iKlikk for stort bildeKnut Magne Nikolaisen.jpg kontakt med ungdommer som mer eller mindre brått faller fra sin utdanning. Men i 2014 gjorde Oppfølgingstjenesten i Nordland et skikkelig krafttak for å få ungdommer tilbake i aktivitet.

- Vi klarte å få hele 42 prosent av ungdommene våre inn på et eller annet spor igjen. Det er seks prosent høyere enn på landsbasis, og viser at vi gjør gode tiltak. Blant annet har vi vært dyktig på å få oversikt over ungdommene, og har nå kontroll på hele 86 prosent av ungdommene i vår målgruppe. Også på dette området ligger vi fire prosent foran landsgjennomsnittet, påpeker rådgiver på Utdanningsavdelingen, Knut Nikolaisen.
 

1200 hvert år

I underkant av 1200 ungdommer, cirka 12 prosent av de som har ungdomsrett, viser til forskjellige årsaker til at de har sluttet fra – eller velger å stå utenfor - videregående opplæring.

- Om lag halvparten har latt være å søke, eller har takket nei til skoleplass. 6,5 prosent er skolelei, og rundt 5 prosent har så stort fravær at de mister retten til å få karakterer. 144 elever, 10 prosent av registrerte ungdommer i OT, melder om personlige årsaker til at de slutter, mens 47 elever slutter fordi de mener å ha valgt feil retning på sitt utdanningsløp, forklarer Nikolaisen.
 

Samler alle gode krefter

Utdanningsråd Olavsen mener Nordland har satset svært godt på følge disse ungdommene tett.

- Også disse ungdommene er vår framtidige arbeidskraft, og skal utgjøre en ressurs for samfunnet. I tillegg vet vi at det for noen følger svært negative, og mangeårige, konsekvenser av å bli stående utenfor utdanning eller arbeid. Dette gjør vi noe med – blant annet med å samle ressurser som jobber for disse ungdommene. Eksempler på å samle krefter i et rådgivings- og oppfølignsperspektiv, er Karrierehuset Lofoten, der vi har både oppfølgingstjenesten, rådgiver, opplæringskontor og andre aktører som jobber for det samme – å få ungdommer på et spor og gi dem meningsfulle utdanninger og arbeid, avslutter fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen.