Påtar seg nye kulturminneoppgaver – får ikke midler

-Fylkestinget i Nordland er positive til å påta seg nye oppgaver innenfor Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi (SV) Halvard Søvik kulturminneforvaltning, men har forutsatt at dette fullfinansieres. Nå får vi i underkant av 100.000 kroner for å løse oppgaver som krever flere årsverk, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

Nordland fylkeskommune overtar fra 2020 de fleste oppgavene Riksantikvaren fram til i dag har hatt ansvar for innen kulturminneforvaltningen. Disse nye oppgavene for fylkeskommunen omfatter ansvaret for de fleste automatisk fredete kulturminnene fra før år 1537, fartøyvern, forskriftsfredete eiendommene i statlig eie, tekniske og industrielle anlegg med mer.

Underfinansiert
Fylkesråd Kirsti Saxi mener at reformen der oppgaver overføres fra Riksantikvaren til fylkene vil sikre en nærmere og bedre kontakt mellom forvaltningen og eiere av kulturminner. Men Saxi er ikke like fornøyd med midlene som følger de de nye forvaltningsoppgavene.

- For å ivareta de nye oppgavene i 2020 trenger vi fire nye årsverk. Foreløpige beregninger viser at Nordland fylkeskommune kun får i underkant av 100.000 kroner i 2020 fra staten for å kompensere for dette. Selv om vi vil få tilført noe mere midler de neste årene, er oppgaveoverføringen likevel grovt underfinansiert, og det er ikke bare vi i Nordland som reagerer på dette. Vi påtar oss gjerne nye oppgaver innen kulturminner, men da må det også følge midler med, avslutter fylkesråden.