Presiserer rett til opplæring

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll.Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener at mediedebatten rundt opplæring for voksne i den videregående skolen har et fordreid virkelighetsbilde.

-Vi vil mer enn gjerne ha unge minoritetsspråklige i klasserommene. Men 16-åringene våre skal ikke være integreringsarena for 40-åringene. Det strider mot alle måter vi organiserer samfunnet på, slår fylkesrådsleder Tomas Norvoll fast.

Med og uten rett

Fylkesrådslederen påpeker at når fylkestinget vedtok at videregående opplæring for voksne skal skje på andre arenaer enn i den ordinære videregående skolen, så er det for å sikre de ulike utdanningsbehovene for de ulike gruppene.

-Vi gir voksne over 25 år mulighet til å ta et fag- eller svennebrev eller skaffe seg generell studiekompetanse. Opplæringen tilpasses den enkeltes realkompetanse, det søkes på voksenopplæring gjennom VIGO.no voksen. Her gjøres en rettsvurdering og realkompetansevurdering, og så lager man et tilbud tilpasset den enkeltes behov, underbygger Norvoll.

Nettskolen – ett av mange tilbud

Nettskolen er ett av flere tilbud når det gjelder videregående opplæring for voksne i Nordland. Et viktig premiss er at nettskolen ikke er en tilfeldig portal du går inn på for å lese eller gjøre oppgaver.

-Nettskoletilbudet er et lærerstøttet tilbud. Noen ganger organisert ved at elever i tillegg samles for å gjennomføre nettundervisningen.

Språk og integrering

Norvoll er tydelig på intensjonen med å flytte opplæringen for voksne til egne læringsarenaer ikke handler om å kutte på tilbud.

-Vi skal gi det samme gode opplæringstilbudet. Men de voksne, norskfødte eller innvandrere, skal ha et tilbud som ikke er det samme som er lagt opp for 16-åringene. Også 16-åringene har helt andre basiskunnskaper og opplæringsbehov som ikke må sammenblandes med grunnleggende språkopplæring eller integrering, underbygger Norvoll

Teori og praksis

Med samme begrunnelse som at et yrkesfaglig opplæringsløp kan settes sammen på ulike måter, mener Norvoll at opplæringen kan legges til rette for å gi best mulig effekt for den enkelte.

-Mange voksne har mulighet til å ta fagbrev gjennom den såkalte 0+4 ordningen. Dvs at de begynner i lære i bedrift 1. året, og tar teori og læretid parallelt gjennom 4 år. Nordland fylkeskommune står da for teoridelen av et slikt læreløp.

Helt ulike behov

Norvoll håper fokuset på voksenopplæringstilbudet nå vil dreie seg om alle mulighetene og tilpasningene som er mulig å gjøre.

-For å gjenta budskapet – dette handler utelukkende om å gi et best mulig tilbud til flere grupper med svært ulike behov. 16-åringene i de videregående skolene våre skal ikke være integreringsarena for 40- og 50-åringer. Alle har rett til et best mulig læringsmiljø, på en tilpasset måte, avslutter Norvoll.