- Prioritér fiskerihavnene

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Fra Røst Geir Johnsen - Når regjeringen legger frem en ny tiltakspakke må de prioritere kysten og fiskerihavnene. Penger til fiskerihavnene i nord vil gi nye arbeidsplasser umiddelbart, samtidig som det vil legge til rette for fremtidige arbeidsplasser i nord, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Sjømateksporten fra Nord-Norge har en sentral rolle i landsdelens verdiskaping. I 2018 ble det ilandført 991.000 tonn villfisk i Nord-Norge. Denne fisken landes i all hovedsak på en av landsdelens fiskerihavner.  

Strategisk viktig

- Når regjeringen og Stortinget nå skal arbeide med en ny tiltakspakke for hvordan Norge skal tas ut av krisen må kysten prioriteres. Vi må ikke glemme av hvor mange som har sitt arbeid langs kysten i nord, sier Norvoll.

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll. Nord-Norge opplever svak befolkningsvekst. Det er viktig at regjeringen og Stortinget fyller nordområdepolitikken med innhold og nye arbeidsplasser. Fiskerihavnene i nord blir stadig viktigere for en rekke fartøy. Det er ikke bare sjarken som benytter disse havnene. En rekke av havbruksnæringens fartøy bruker også seg av disse havnene.

- Fiskerihavnene er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked. Vi må legge til rette for trygge havner som sikrer flere arbeidsplasser, poengterer Norvoll.

3 milliarder

I Nord-Norge er det et investeringsbehov i nye fiskerihavner på om lag 3 milliarder. I tillegg kommer et vedlikeholdsetterslep på nærmere 550 millioner i nord.

- Det må være en nasjonal oppgave å finne disse pengene. I Nordland har vi viktige prosjekter som fiskerihavnene i Verøy, Røst og Ballstad i tillegg til Andøy. Bare disse fire havnene har en prislapp på nærmere 1300 millioner, poengterer Norvoll.

Fiskerihavnen i Andøy

Næringskomiteen på Stortinget har enstemmig uttalt at de vil støtte byggingen av Andøya Spaceport.

- Det er både bra og naturlig at regjeringen nå signaliserer at de vil følge dette opp. Det vil skape mange arbeidsplasser. Men når Stortinget allerede har uttalt sin vilje, vil det være riktig å peke på fiskerihavnen i Andøy som et ekstraordinært tiltak i koronakrisen, avslutter Norvoll