Querinis reise til Røst skal bli film

Klikk for stort bildeBildet er tatt på jekta Brødrene under Hansa-dagene i Bergen. Susanne Forsland   Fylkesrådet bidrar med 200 000 kroner til en film om den utrolige historien om Pietro Querini og de venetianske sjøfarerne, som i 1432 havnet på Røst etter et dramatisk skipsforlis.

- Historien om Pietro Querini er godt dokumentert og nedtegningene er i dag å finne i Vatikanets museum. Historien er en kulturskatt med enorm verdi for Nordland, både kulturelt og for å styrke handel og turisme, og ikke minst når det gjelder vår identitet. Querinis fortellinger om Røst og folket som bodde der gir informasjon om fiskebondesamfunnet rundt 1400, og hans reise bidro til å åpne opp en viktig handelsvei for tørrfisk, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland (KrF).

Røst og Europa

Nå skal den dramatiske fortellingen festes til filmlerretet. Det begeistrer Henrik Sand Dagfinrud, som er konstituert daglig leder for Bodø2024 - Europeisk kulturhovedstad

- Beretningen om Pietro Querini gir et unikt bilde av middelalder-Nordland. I tillegg til selve fortellingen om det dramatiske forliset får vi et innblikk i hverdagen på Røst, og befolkningens bevissthet om verden utenfor. Om Europa. I søknaden om kulturhovedstadstatus har vi beskrevet ambisjoner om å ta vare på og formidle denne historien, i samarbeid med Røst, Nordland fylkeskommune og aktører på kulturfeltet. Det er utrolig spennende å se dette samarbeidet ta form.

Episk drama

Målet er å nå et bredt publikum i mange land. Produksjonen tar mål av seg å bli et episk drama, og et flaggskips-prosjekt for Bodø 2024 gjennom nasjonal og internasjonal distribusjon. Folk skal la seg begeistre av fortellingen og av hvilken mottagelse venetianerne og de andre reisende fikk på Røst gjennom sine 101 dager der.  Il Viaggio vil kunne bidra til at flere får øynene opp for Røst og Nordland som reisemål.

Lokalt skal prosjektet skape stolthet, og historien skal kunne brukes av næringer som turisme og tørrfiskindustrien, for gjøre varer og reiseliv mer kjent og spennende i utlandet.

Fortiden speiler nåtiden

Klikk for stort bildeFylkesråd Linda Helen Haukland. Berit Stensland  - Prosjektet er spennende og kan bidra til å støtte opp rundt pågående initiativ som Europeisk kulturhovedstad 2024, Via Querinissima, og kontakten med Italia. Det fremhever også tørrfisken som ressurs. Nærmere 600 år etter at Querini var her, er tørrfisken fremdeles en viktig råvare som gir betydelige inntekter til innbyggere i Lofoten, Nord-Norge og Norge, sier fylkesråd Linda Helén Haukland. Via Querinissima er et samarbeid mellom Region Veneto i Italia og Nordland fylkeskommune med mål om å etablere en europeisk kulturarvsrute.

Se film om prosjektet : (https://www.facebook.com/ViaQuerinissima/videos/1939539502976146/).

Forprosjekt

Filmarbeidet organiseres gjennom et innledende forprosjekt. Forprosjektets handler i sum om å lede arbeidet gjennom en avgjørende utviklingsfase der manuskriptet skal videreutvikles.

Prosjektleder og medarbeidere skal sikre fremdrift og nettverksarbeid, samt søknadsarbeid inn mot fond, reiseliv og innsalg mot bransjen i inn- og utland. Det skal gjennomføres kartlegging, valg av innspillingssted, markedsføring og annet. Prosjektet skal i tillegg gjennom en konseptualiseringsfase. Søkeren anser en miniserie som vel så interessant som å produsere en spillefilm, eventuelt kan det bli begge deler. Prosjektets mottakelse hos store filmprodusenter og tv-kanaler vil være med å spille en rolle for dette valget. Forprosjektet har en kostnadsramme på 1,7 millioner kroner. I tillegg til bevilgninger fra Nordland fylkeskommune, Røst kommune og Bodø 2024, søkes det støtte fra Filmfond Nord, Norsk filminstitutt og private aktører på Røst.

Filmsett på Røst

Det er et mål at vesentlige deler av filmen/serien spilles inn på Røst. Tanken er å bygge et filmset som skal representere boligene og landsbyen de 110 Røstværingene bodde i da italienerne havnet på øyene. Dette kan bli boliger som blir stående etter at filmingen er ferdig, og som kan være med å tiltrekke filmturister, slik at de reisende har noe å besøke fra innspillingen.