Cookie Consent by TermsFeed Rana blir Norges grønne industrihovedstad! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Rana blir Norges grønne industrihovedstad!

Fylkesråd Linda Helen Haukland under markeringen av at Freyr er gått på børs i New York. — Mo i Ranas drøm om å være den grønne industrihovedstaden i Norge ikke lenger er ord og drømmer, men noe som tilhører en nær framtid. Det er her det grønne skiftets sentrale industriutvikling skal skje!, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Det sa Haukland torsdag under markeringen på Mo av at Freyr er notert på New York Stock Exchange.

— Helt siden næringsseksjonen i Nordland fylkeskommune gikk inn med midler til et forprosjekt i regi av Mo industripark i 2016 har vi sett på realiseringen av en battericellefabrikk på Mo som både en nødvendig del av det grønne skiftet, og som en genial måte å bruke kraftoverskuddet i regionen på. For hva er vel bedre enn å bygge battericeller basert på fornybar energi fra Ranavassdraget?

— Steg for steg har vi fulgt opp dette initiativet sammen med Rana kommune for å sikre at det fikk både den økonomiske og den politiske støtten som er nødvendig for at Freyr skulle se monn i regionen vår som vertstskap for en ny battericellefabrikk. I dag feirer vi at Mos drøm om å være den grønne industrihovedstaden i Norge ikke lenger er ord og drømmer, men noe som tilhører en nær framtid. Det er her det grønne skiftets sentrale industriutvikling skal skje!

— Etableringen innebærer en samfunnstransformasjon som vi ennå ikke ser omfanget av. 1500 nye arbeidsplasser vil skape enorme ringvirkninger for regionen. Freyr er derfor ikke bare viktig for Ranaregionen, men for hele fylket. Et område som står sentralt her, er samferdsel, og jeg er glad for at min forgjenger, statssekretær Ingelin Noresjø lyktes i arbeidet med å sikre Polarsirkelen lufthavn og dypvannskaia i årets NTP. I fylkeskommunen ser vi nå på hvilke utdanningstilbud etableringen vil generere, og vi styrker oss på plan- og industrisida for å kunne bygge kompetanse på positiv omstilling framover.

— Etter mitt siste besøk på Mo har jeg også vært i møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og med Næringsdepartementet for å sette søkelyset på behovet for omstillingsmidler også når et samfunn opplever sterk vekst, med Rana som eksempel. Positiv vekst er også en form for krise. Eller for å sitere länshövdingen i Västerbotten, Helene Hallmark Knutsson: En etablering som dette kan sammenlignes med å lede samfunnet under en pandemi, den er som en vedvarende krise som stadig går over i nye faser med nye utfordringer som må løses raskt og ofte på nye og utradisjonelle måter.

— Til slutt er det to ting som blir spesielt viktig framover når det gjelder det vi kan få til sammen. For det første er troen på at gigafabrikken – eller rettere sagt fabrikkene – vil bli realisert her på Mo, avgjørende for at dette kan skje. Vi må se den stå der før den kommer for at alt som må på plass, sikres i tide. For det andre må vi jobbe litt med hjertet i halsen. Vi må ha en viss «Sense of emergency» så vi ikke går glipp av de ringvirkningene som etableringen kan gi for arbeidsplasser og utvikling i vår region, også etter at fabrikken er bygget.

— Nordland fylkeskommune er klar til å gå sammen med Rana kommune og Mo industripark i arbeidet som ligger foran for å ta ut det potensialet som ligger i etableringen av en battericellefabrikk på Mo. For på samme måte som denne etableringen springer ut fra et samarbeid vil den også realiseres gjennom et sterkt samarbeid framover mellom privat og offentlig sektor, i tillegg til akademia.

— Gratulerer til både Freyr, til Nordlandssamfunnet, Ranaregionen, Rana kommune og Mo Industripark. Det beste og det mest krevende ligger fremdeles foran oss! Sammen skal vi sikre Mos status som landets grønne industrihovedstad framover!