Reduserer buss- og båtruter

Klikk for stort bildeSamferdselssjef Odd Steinar Åfar VisethMed innsparingskrav på 459 millioner kroner, må Nordland fylkeskommune redusere på både buss- og båtruter.

Med reduksjoner i overføringene fra staten på 459 millioner kroner, må Samferdselsavdelingen redusere tilbud for å spare 15 millioner kroner på båt- og busstilbudet.

- Det er uheldig. Men vår del av reduksjonen fra staten vil merkes, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

 

Der det smerter minst

Rutene som reduseres eller tas bort, vil være de bussrutene som har færrest passasjerer, og som vil merkest minst.

- Vi foreslår å ta bort en del ruter med under én passasjer i snitt på turene. Men også noen ruter med opp til fire-fem passasjerer i snitt blir berørt, sier Viseth.

 

Også hurtigbåtruter

Samferdselssjefen sier at for båtrutene som kuttes vil disse også gjøres så skånsomt som mulig.

- Det vil være midt-på-dagen-turer. For passasjerene betyr det at man kanskje må reise tidligere eller senere. Men vi tar ikke bort noen tilbud totalt i denne runden. De store endringene og tilpasningene ble gjort da det nye samferdselskartet ble lagt for et år siden, sier Viseth.

 

Høring

Lisen over kutt og endringer ble sendt på høring til kommunene før helgen. Viseth vil gi kommunene god tid til å melde sin reaksjon tilbake til Samferdselsavdelingen.

- Men det må presiseres at en del av endringene  skal tre i kraft allerede 1. februar 2020 for å oppnå de nødvendige besparelsene, som jo er årsaken til nedskjæringene vi gjør på rutetilbudet. Om kommunene vil prioritere å legge ned andre ruter enn de vi har foreslått, så er vi absolutt åpne for en dialog om det, avslutter samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

 

Anmerkning 1. Endringene i Lofotekspressen om sommeren foreslås fordi Tide har varslet at de ønsker å starte flybuss Svolvær-Evenes.

Anmerkning 2. Det blir store endringer i busstrafikken i Alstahaug. Endringene for buss  i Sandnessjøen gjennomføres derfor først i august 2020, for å sikre at alle transportbehovene ivaretas også etter omleggingene.