Regionvis utdanning

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll486 millioner kroner mindre fra staten, gir kraftige innsparingskrav. I dag la fylkesrådet fram sitt forslag til videregående utdanningsstruktur.

-Vi vil i større grad se på regionene som helhet når vi når tar bort noen tilbud ved de ulike skolene. Et nedtrekk på 486 millioner kroner betyr endringer. Den tida da vi kunne tillate oss å ha de fleste fagene på alle skolene er forbi. De tøffe valgene må gjøres, det kommer vi ikke utenom, forklarer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 

Færre elever

En nedgang i antall 16-åringer gir utslag på to måter. I måten de statlige overføringene beregnes, er antall 16-åringer en viktig nøkkel.

-Det betyr at nedgangen i 16-åringer er én av faktorene som gir oss nærmere en halv milliard mindre å rutte med. Men i tillegg betyr det at vi må tilpasse utdanningene. Ingen er tjent med halve skoleklasser, forklarer fylkesrådsleder Norvoll.

 

Mest mulig utdanning

Norvoll påpeker at det i stramme økonomiske tider er helt avgjørende å ha fulle klasser, og å tilby utdanninger som etterspørres av arbeids- og næringslivet i regionen. Fylkesrådet vil også gå i dialog med de videregående skolene og arbeids- og næringslivet for å finne mulige løsninger for utdanning i distriktene.  

-Vi skal gi mest mulig utdanning innenfor de rammene vi har. Det betyr at vi tar ned på de dyreste tilbudene, sørger for at de finnes i hver region, men ikke nødvendigvis på hver skole. Vi skal ha tett dialog med skolene og arbeids- og næringslivet også i distrikts-Nordland i prosessen videre, underbygger Norvoll.

 

Samler grønne fag

Fylkesrådet foreslår å samle de grønne fagene, altså landbruksutdanningene, til Mosjøen videregående skole, studiested Marka.

-Vi legger ikke ned studiested Kleiva ved Sortland videregående skole, men vi spisser, og legger landbruk til Mosjøen videregående skole, og satser på de blå fagene ved Sortland videregående skole, forklarer Norvoll.

 

TIP, idrett og matfag

Flere fag skal sentraliseres i de enkelte regionene. Av studieforberedende program er idrettsfag en dyr måte å gi studiekompetanse til høyere utdanning.

-Igjen er det nedtrekket som Regjeringen har bestemt, som pålegger oss disse grepene. Vi må levere et budsjett i balanse. Ved å tilpasse tilbudsstrukturen oppnår vi fullere klasser, regionsvis samkjøring av tilbud, og vi kutter kostnader slik at vi kan levere mest mulig utdanning for de midlene vi har, påpeker Norvoll.

 

16 videregående skoler

Fylkesrådsleder Norvoll går nå i tillegg i gang med å se på hvordan man kan samkjøre de administrative ressursene på skolene regionvis.

-Den økonomiske situasjonen gjør at vi må snu alle steiner for å kunne spare inn kostnader. Da er det naturlig å se på de områdene der vi gjør oppgaver parallelt og dobbelt. Det betyr at vi skal se på hvor vi kan koordinere administrasjonene på skolene, med mål om også å kunne spare noe på administrasjon i utdanningssektoren. De pengene vi bruker på utdanning, skal i størst mulig grad gå til elevene, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.