Rekorder i fagopplæringa

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen Thor-Wiggo Skille Nordlandsmodellen gir rekorder i fagopplæringsaktiviteten. Utdanningsråd Hild-Marit Olsen er svært fornøyd med utviklingen.

-Vi har flere nye lærekontrakter, flere i lære totalt, vi har flere som har bestått, og vi har flere som gjennomfører, slår en fornøyd fylkesråd Olsen fast.

Flere består fagprøvene

1521 personer besto fag- og svenneprøve fra oktober 2016 til oktober 2017. Det er hele 102 personer flere enn året før.

-Flere ut i lære, flere som består. Dette er godet tall for ungdommene våre – og det er gode tall for Nordlands arbeids- og næringsliv som får dyktige fagarbeidere til å løfte Nordland videre, påpeker utdanningsråd Hild-Marit Olsen (Ap).

Oppsummert

Olsen mener Nordlandsmodellen viser resultater. Gjennom et langsiktig og målrettet arbeidet formidles nå langt flere lærlinger i Nordland, gjennomføringen øker, i tillegg til at karakterer og resultater samtidig blir stadig bedre. Ved tellepunktet 1. oktober 2017 var 1 423 lærlinger inne i sitt første læreår.

-Dette er all time high enda en gang. I tillegg var det 61 nye opplæringskontrakter til lærekandidater. Det er særlig antallet nye lærekontrakter til lærlinger med ungdomsrett som har steget, og som gjør at nesten 1 500 elever kom ut i lære i 2017. Det er svært gledelig, forteller Olsen.

Økning hos herrene

Antall gutter/unge menn som fikk lærekontrakt i 2017 var rekordhøgt. Disse har gått opp nå i en lengre periode. Dette lover godt for gjennomføringsstatistikken i Nordland.

-Vi vet at det er flest gutter som ikke får gjennomført sin videregående opplæring. Derfor er det hyggelig å se at flere unge menn har kommet seg ut i lære, underbygger Olsen.

Mindre aktivitet i kommunene

De fleste lærekontrakter inngås i private bedrifter, men antall lærekontrakter i statlig virksomhet har vært noe økende over tid. Dessverre har antall lærekontrakter i kommunal sektor gått ned.

-Vi har lagt stort politisk trykk på at også det offentlige i større grad skal ta sitt ansvar for å sikre læreplass, særlig i de fagene som er relevant. At antall læreplasser i kommunene går ned overrasker meg. Det kan vi ikke se rolig på, all den tid vi vet at det er noen ungdommer som ikke får læreplass innen eksempelvis helse- og oppvekstfagene, avslutter utdanningsråd Hild-Marit Olsen.

Fant du det du lette etter?