Cookie Consent by TermsFeed Rødt nivå på vgs i Bodø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Rødt nivå på vgs i Bodø

Bodø videregående skole Ronald Rusaanes Bodø og Bodin videregående skole går over på rødt smittevern-nivå fra førstkommende mandag og fram til påskeferien.

Dette er avklart i dag i et møte i kriseledelsen i Bodø kommune, hvor fylkesdirektøren for utdanning og kompetanse deltok. Kommunens beslutning er fattet i samråd med fylkeskommunen, og gjøres for å redusere risiko for smitte.

- I praksis betyr dette at det blir selvstendig studiearbeid for elevene på mandag, og fra tirsdag gjennomføres undervisning etter smittevernveilederens regler for rødt nivå med fysisk undervisning på skolen kombinert med digital undervisning, slik at avstandskravet på minst en meter til enhver tid kan overholdes, sier fylkesdirektør Nina Ellingsen Høiskar. 

-  Ingen elever skal møte på skolen på mandag, men jobbe selvstendig hjemme med de fagene de har behov for å fokusere på. Skolene vil informere elevene direkte om når de skal ha henholdsvis fysisk undervisning og digital undervisning i løpet av mandagen.

- Vi er veldig klar over at det er en del utfordringer knyttet til å gjennomføre undervisning på rødt nivå, men vi har skaffet oss mange erfaringer med hvordan ulike ordninger fungerer og gjør det vi kan for at elevene skal få så god undervisning som mulig, også på rødt nivå.  Det er viktig for elevene å komme på skolen både for den faglige utviklingen, men også sosialt, det er det ingen tvil om, avslutter Høiskar.

De viktigste tiltakene på rødt nivå i videregående skole er:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn elever i mindre grupper
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Se Smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående skole for alle tiltak: Smitteforebyggende tiltak (udir.no).