Samisk identitet skal bli enda tydeligere i Nordland fylkeskommune

Buss i Lofoten - Klikk for stort bildeBuss i Lofoten Bård Løken - www.nordnorge.com  I tiden fremover kommer de samiske språkene til å bli mer synlige i driften av Nordland fylkeskommune. Tre samiske logoer for Nordland fylkeskommune er utformet på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, og skal i bruk på materiell fra fylkeskommunen. Også samiske navn på fylket vårt er på plass og kvalitetssikret av Sametingets fagfolk på området.

Les hele saken på nordsamisk

Les hele saken på lulesamisk

Les hele saken på sørsamisk

De tre navnene på Nordland er på sørsamisk Nordlaante, på lulesamisk Nordlánnda og på nordsamisk Nordlánda. 
- Vi er veldig fornøyde med å endelig ha fått på plass disse navnene og logoene, etter diskusjon i fylkestinget, høringer, rådføring med kompetente samiske miljøer og språkmiljøer, og utforming av brukspraksis. Jeg gleder meg til vi får se samisk logo på den første fylkeskommunale bussen i Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll Susanne Forsland  

Norvoll mener dette er på høy tid å få på plass, og vil bidra til å gi en bedre forankring for samisk språk og kultur, og synliggjøre de samiske identitetene i Nordland bedre.
- Det er viktig for oss i Nordland fylkeskommune å ta vare på den samiske kulturarven. Samisk språk er en viktig del av den, og at vi har så stort samisk mangfold i Nordland at vi trenger tre samiske logoer, i tillegg til den norske, er det nok ikke alle som er klar over. Det er på høy tid at vi viser frem dette på en bedre måte, sier han. Norvoll er glad for at Sametinget har bidratt både i høringsrundene og med god og relevant kompetanse for å få på plass tre gode samiske navn.   

  
Logoene vil blant annet bli brukt på nye busser, båter og ferjer i Nordland, sammen med norsk logo. Dette er materiell som kan bevege seg over lange strekninger, og som blir satt i drift der de trengs til enhver tid. Derfor kan sørsamiske logoer bli sett i lulesamiske kjerneområder, og lulesamiske logoer i for eksempel nordsamiske kjerneområder, ifølge fylkesrådslederen. 
- Vi har en ambisjon om å bruke de forskjellige logoene i størst grad akkurat der de hører hjemme, men at logoene farter over hele fylket sammen med materiellet de er trykt på, vil synliggjøre bredden i den samiske kulturen godt og binde identiteten i de forskjellige delene av Nordland tettere sammen. Det har også en positiv effekt i at vi blir bedre kjent med hverandres språk, mener fylkesrådslederen. 

Nordland fylke har historisk hele fem forskjellige samiske språk, men til daglig er stort sett bare tre av språkene i bruk, og disse tre skal altså bli synlige i hverdagen over hele fylket, ved at de samiske logoene for Nordland fylkeskommune skal brukes aktivt, og at fylkeskommunen også kan bruke de samiske navnene på Nordland i forskjellige sammenhenger.

- Både historien vår og samtiden er viktig å være stolt av og vise frem, og dette er en del av begge deler. Både en del av hverdagen vår og arven vår, poengterer Norvoll.