Samtalene er startet

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll, Nordland og fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, TromsSamtalene om å slå sammen Nordland og Troms startet på møterom Nordland 1 på fylkeshuset i Bodø fredag. 

Her er referat fra møtet:

Referat

fra møte mellom Nordland og Troms fylkeskommuner 09.12.206 på fylkeshuset i Bodø.

Tema: Regionreformen

 

Fra Troms fylkeskommune:

Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder

Gerd H. Kristiansen, fylkesråd for plan og økonomi

Robert Greiner, politisk rådgiver

Camilla Bjørn, assisterende stabssjef

 

Fra Nordland fylkerskommune:

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder

Willfred Nordlund, fylkesråd for samferdsel

Andreas Flåm, politisk rådgiver

Stig Olsen, stabssjef

Thor-Wiggo Skille, kommunikasjonsrådgiver

Geir Johnsen, kommunikasjonssjef

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Norvoll orienterte om behandlingen i Nordland fylkesting denne uka, hvor det ble fattet vedtak om at fylkerådet bes om å inngå forhandlinger med fylkesrådet i Troms med sikte på å fremme en intensjonsavtale om etablering av en ny region.

 

Cecilie Myrseth  orienterte om status i Troms fylkeskommune, hvor fylkestinget skal behandle i neste uke.

Konklusjoner:

  1. Partene er enige om at prosessen angående regionreformen er lagt opp på en uheldig måte fra regjeringens side, i og med at de nye regionenes oppgaver og myndighet ikke vil bli kjent før etter at vedtak om sammenslåing eventuelt er fattet.
  2. Partene er enige om at Troms og Nordland fylkeskommuner bør ha et tettere samarbeid enn i dag på flere samfunnsområder, uavhengig av spørsmålet om ny regionstruktur.
  3. Partene er enige om å utrede hvordan et slikt samarbeid bør være. En slik utredning kan også inneholde vurderinger av mulighetene og konsekvensene av sammenslåing av de to fylkene og etablering av en felles region. 
  4. Partene er enige om at en eventuell sammenslått region må ha en reelt utvidet funksjon med flere oppgaver og økt myndighet i forhold til det som dagens fylkeskommuner har.
  5. Partene er enige om å møtes på nytt mandag 9. januar 2017.

Stig Olsen
referent