Satser på datasenter

Klikk for stort bildeSammen for nytt industrieventyr: Fylkesråd Mona Fagerås flankert av Jan Erik Svensson og Odd Emil Ingebrigtsen i Arctic Cloud Data Center. Trond-Erlend Willassen

 

Fylkesrådet bevilger 3 millioner kroner til arbeid med å få datasenter til Nordland. 

- Hvis vi lykkes med å få store aktører til å etablere datasentre i Nordland, kan det gi både arbeidsplasser, nyetableringer og kompetanseoppbygging. Tilbakemeldingen fra blant annet Luleå er at denne type næring skaper store ringvirkninger, ikke minst ved å sette regionen på kartet for en helt ny type av industri, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

 

Kraftforedling

Hun legger til at etablering av ny kraftforedlende industri i Nordland er et hovedmål i fylkeskommunens industristrategi.


- Industristrategien i Nordland har fokus på verdiskaping knyttet til nærhet til våre naturressurser. Datasenterindustri  passer perfekt inn i dette. Nordland er et av landets største eksportfylker når det gjelder kraft med ca 6 TWh i eksport pr. år. Nå gjelder det å få aktivitet og arbeidsplasser ut av dette grønne energioverskuddet, sier Fagerås.

 

Felles ressurs

Midlene fra fylkesrådet gir rom for at fagfolk kan jobbe med utvikling og markedsføring av potensielle etableringssteder, enten det er Mo i Rana, Fauske, Gildeskål eller Meløy. Arbeidet skal skje gjennom selskapet "Arctic Cloud Data Center.


- Et slikt felles senter vil sikre fremdrift og kvalitet med å fremskaffe dokumentasjon. Det vil kunne gi store synergier også når det kommer til markedsføring og utvikling av felles profil for de enkelte stedene, mener Mona Fagerås.


- Tilskuddet fra DA gjør det mulig å starte opp en helt nødvendig kvalitetssikring av  aktuelle kandidater for etablering av datacenter. Dette er et prosjekt initiert av Rana og Salten, men målet er at kandidater  i hele Nordland skal med i dette arbeidet, sier Jan Erik Svensson og Odd Emil Ingebrigtsen i Arctic Cloud Datacenter.

 

Begge peker på at kompetansemiljøet i Narvik er ønsket inn i prosjektet. Således kan man bygge samarbeid på tvers av flere regioner i Nordland og kanskje etter hvert i hele Nord Norge. Dette vil gjøre oss mer attraktiv for etableringer, understreker Ingebrigtsen og Svensson.