Sjekker tunnelene 

Klikk for stort bilde Per Egil Iversen, Statens vegvesen I år skal Nordland fylkeskommune ha hovedinspeksjon på 15 fylkesvegtunneler. Først ut er Storvikskaret og Novik i Gildeskål kommune.  

Hvert femte år skal det gjøres en geologisk inspeksjon i tunnelene. Da undersøkes det om fjellet er stabilt eller om det er behov for rensk eller flere sikringstiltak, for eksempel bolter eller sprøytebetong.  

- Dette er en rutinemessig og grundigere kontroll, som kommer i tillegg til at entreprenørene våre følger med i det daglige. Hensikten er å sikre at tunnelene er trygge å ferdes gjennom, sier tunnelforvalter Marlene Landbakk i Nordland fylkeskommune. 

Starter i juni 

De to første tunnelene som skal inspiseres i sommer ligger i Gildeskål kommune.  Fv, 17 Storvikskartunnelen  er 3100 meter lang og åpnet i 1995. Fv. 7444 Noviktunnelen er 1128 meter lang og åpnet i 1967.  

I de fleste tilfellene kan trafikken passere med ledebil mens arbeidet pågår.  

- Vi er nødt til å begrense trafikken for at det skal være trygt for de som arbeider og de som skal forbi. Når det er ledebilkjøring må trafikantene regne med opptil 20 minutter ventetid. I noen få tilfeller må vi holde stengt med bestemte tider for gjennomslipp. Vi håper på forståelse for dette, sier Landbakk.   

Inspeksjonen i Storvikskartunnelen foregår tirsdag 2. juni–torsdag 4 juni klokken 08.00–18.00. Der blir det ledebilkjøring og opptil 20 minutter ventetid. Noviktunnelen er for smal til at kjøretøy kan passere under arbeidet. Der blir det stengt fredag 5. juni klokken 08.00–18.00 med gjennomslipp klokken 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00.  
 
Blålysetater under utrykning kan passere.  

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på www.175.no  

Plan for hovedinspeksjon 2020
Periode  Tunnel  Trafikkavvikling 
2. –5. juni  Fv.17 Storvikskaret  Ledebil 
   Fv. 7444 Novik  STENGT fredag 5. juni kl. 08.00–18.00 med gjennomslipp kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00 
17.–26. juni  Fv. 17 Skauvoll  Ledebil 
   Fv. 17 Vindvik  Ledebil 
   Fv. 17 Sundsfjord  Ledebil 
   Fv. 17 Eivikhammern  Ledebil 
   Fv. 17 Vethågen  Ledebil 
   Fv. 17 Munnarvoll  Ledebil 
   Fv. 812 Enghammarn  Ledebil 
   Fv. 812 Sandkollen    Ledebil  
29. juni–3. juli  Fv. 813 Reinhornheia  Ledebil 
   Fv. 7460 Svarven  Ledebil 
   Fv. 7462 Vassbotn  STENGT  
   Fv. 7405 Nordfjord  STENGT  
7. –15. september  Fv. 835 Steigen  Ledebil