- Skei Grande kan få låne Nordlandsmodellen

Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning i Nordland, Sandra Anita Tønne (Ap)Trine Skei Grande varslet nylig endringer i videregående skole. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Sandra Tønne, mener at det er behov for nytenking innen videregående opplæring. Men påpeker at også nærings- og arbeidslivet må koples inn i prosessen.

Den forrige store endringen i videregående opplæring, Reform 94, er 26 år gammel. Tønne (Ap), mener det er behov for nytenking i sektoren, men at forslaget fra Skei Grande i beste fall er ugjennomtenkt.

-Skei Grande ønsker en ny reform som gir elever større frihet, og opplæring som er bedre tilpasset den enkelte elev. Men hun glemmer at utdanningene vi legger til rette for, må være tilpasset arbeids- og næringslivets behov.

 

Look to Nordland

Utdanningsråd Sandra Tønne, viser til Nordlandsmodellen når hun vil dele kunnskap om hvordan videregående opplæring kan legges opp i samarbeid med arbeids- og næringslivet.

-Vi har en høy andel av elevmassen som velger yrkesfaglige tilbud og da er det vårt ansvar som skoleeier å sørge for at elevene, for det første får fullført opplæringen sin med læretid. Men vi må også rette utdanningsløpene inn mot arbeids- og næringslivets behov, påpeker Tønne.

 

Læreplassgaranti

Et samlet Nordland fylkesting har vært enig om at de tilbudene man skal gi til elevene må være skreddersydd etter det behovet arbeidslivet har i Nordland.

-Det gjør vi nettopp for å øke gjennomføringen. Vi kan ikke utdanne elevene våre inn i arbeidsledighet. Derfor har vi vedtatt at vi ønsker en læreplassgaranti. Vi vil garantere at du får læreplass når du begynner yrkesfaglig opplæring, fortsetter Tønne.

 

Øker gjennomføringen

Utdanningsråden skal mer enn gjerne dele erfaringene fra Nordland, som jevnt og trutt har økt andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring, og har fått ned antall elever som dropper ut.

-Det Grande legger opp til med frihet, fleksibilitet og mulighet til å forfølge sine egne interesser er jo interessant. Og ja, vi skal lytte til enkeltmennesket. Men vi å lage luftslott som ikke samfunnet trenger, eller som fører til frafall, er lite smart, advarer Tønne.

 

Sammen med næringslivet

For ifølge Tønne er den viktigste faktoren å sørge for at elevene gjennomfører. Det gjør man gjennom en læreplassgaranti. Og det gjør man ved å utdanne elevene i de retningene det er behov for – altså ikke til ledighet.

-Vi må sørge for at det er en jobb i enden av det utdanningsløpet vi sluser elevene gjennom. Hvordan skal vi gjøre det hvis alle elevene skal få total frihet og fleksibilitet i utdanningsløpet sitt? Det vil også være svært ressurskrevende for skolene å skreddersy utdanningsløpet til hver enkelt elev. Den endringen Skei Grande her legger opp til, vil være utrolig tid- og ressurskrevende for skolene, og utrolig dyr for skoleeier. Med en presset fylkeskommunal- og kommuneøkonomi tror jeg ikke at dette er veien å gå, slår Tønne fast.

 

Valgfrihet til besvær

Tønne viser til at Skei Grande mener elevene må kunne sette sammen utdanningen med ulike fag. Og at man skal kunne ha valgfrihet innenfor fagene man har.

-Slik jeg forstår utspillet til Skei Grande, legger hun opp til at dersom en som studerer ambulansefag har lyst til å lære seg å sveise, så skal man legge opp til dette. Det mener jeg er skivebom fra ministeren. Arbeidsgiveren til en ambulansefagarbeider har ikke behov for at personen kan sveise, men at vedkommende har nødvendig kunnskap om det fagfeltet hun skal jobbe innenfor, påpeker Tønne.
 

Må være forutsigbart

Utdanningsråden legger til at Skei Grandes utspill kan gi større usikkerhet for næringslivet som skal ta inn læringer eller fagarbeidere, rett og slett om de har den nødvendige opplæringen for å mestre jobben.

-De som blir tilbudt stilling som lærling eller fagarbeider har behov for å sikre seg en jobb og ikke blir avvist, fordi fagkombinasjonen de har valgt ikke passer. En slik frihet og fleksibilitet skaper ingen forutsigbarhet, sier Tønne.

 

Er enig på ett punkt

-Det er på tide med nytenking i utdanningssektoren, det kan vi alle være enige i. Det har vi drevet med i Nordland lenge. Vi har skapt Nordlandsmodellen og vedtatt i fylkestinget at vi skal ha en læreplassgaranti. Alt dette gjør vi fordi vi har et ansvar som skoleeier til å ikke utdanne ungdom inn i arbeidsledighet. For stor fleksibilitet og frihet i fagvalg på videregående tror jeg vil få motsatt effekt, avslutter fylkesråd for utdanning i Nordland, Sandra Tønne.