Spaserstokk Lofoten

MiNensemblet - Klikk for stort bilde

Fylkesrådet fordeler til sammen 205 000 kroner til aktiviteter Lofoten knyttet til den kulturelle spaserstokken.

 

Den kulturelle spaserstokken har som formål å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Den nasjonale ordningen har fungert siden 2007, men ble i høst forslått kuttet av regjeringen.

 

- Jeg er svært glad for at den kulturelle spaserstokken blir videreført som resultat av budsjettforhandlingene, slik at vi kan fortsette arbeidet med å tilby eldre mennesker gode kulturopplevelser der de bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er flott å se alle de gode søknadene, og jeg er imponert over innholdet i tiltakene som tilbys. Dette er livskvalitet i praksis, sier Olsen.

 

2 millioner i Nordland

Fordelingen av tilskuddet Den kulturelle spaserstokken ble i 2014 flyttet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Nordland har totalt fått kr 1 994 000 for 2014.

Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: Antall personer over 70 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er kommet inn 27 søknader fra 35 kommuner på til sammen 70 tiltak i Nordland.

Tiltakene i Lofoten som får støtte er:

 

Vågan


Ulike produksjoner - musikk/konserter.
1) Adventsstundsang/allsang v/Hege Hov, Terje Brun og Lofoten Minivoices, 2)Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - sommer/vinter,
3)Konsert Lofoten Kulturhus Lars Bremnes, Konsert LofotenKulturhus m/Gisle Børge Styve og Heine Totland
4) Sang/allsangm/Sean Clarke 3 institusjoner/4 pensjonistforeninger,
5)Sang/allsang m/Ola Bremnes i 3 institusjoner/4 Pensjonistforeninger   
Tilskudd 80 000 kroner

Visuell kunst – malerkunst/andre kunstverksteder/workshops.
Formidling av 4 kunstutstillinger v/Nordnorsk
Kunstnersenter/Galleri Espolin og Svolvær kunstforening m/profesjonell formidler,
-Malekurs m/profesjonell kunstmalersom lærer 3
- Andre kunstverksteder hvor eldre og barn jobbersammen
Tilskudd 80 000 kroner

 

Moskenes

 
Kulturarrangement.

Tiltak i forbindelse med eldredagen 1. okt.2014. Starter med tur rundt Sørvågenvannet i lysløypa. Derettertil Sørvågen kino og kulturhus, der det blir visning av malerier og grafikk av Else- Maj Johansson. Det vil også bli vist film, og avsluttes med sosialt samvær.
Tilskudd 5000 kroner

 

Værøy
 

Kulturhistorisk reise fra norskes største tørrfiskkommune(Værøy) til Trondheim.
En kulturhistorisk reise med hurtigrutaBodø-Trondheim i tørrfiskens kjølvann. I Trondheim planleggesbesøk av bl.a. Nidarosdomen, Sjøfartsmuseum og Rockheim. Underveis til Trondheim legges det også opp til ulike stopp ogkulturelle besøk/aktiviteter.
Tilskudd 10 000

 

Flakstad


Kunst og kulturopplevelse for de eldre. Ønkser å gi de eldre i kommunen et kunst- og kultur med å gi skyss til kulturarrangementog invitere kulturutøvere til institusjonen.
Tilskudd 30 000 kroner