Spurte om hatprat i fylkestinget

Klikk for stort bildeHatprat og trusselen mot demokratiet vi har bygget dette landet på har blitt en av våre viktigste saker. Og slik som alle sakene dere behandler på dette fylkestinget krever også denne saken vedtak, handling og oppmerksomhet.Medlem i Ungdommens fylkesråd i Nordland, Bisma Aleem Baloch benyttet fylkestingets talestol til å sette fokus på hatprat, politikk og demokrati.

- Det blir ofte uttalt at «Når du er en offentlig person, burde du tåle hat». Dette er langt ifra et gyldig argument. Dette er en grov ansvarsfraskrivelse, og en unnskyldning for å ikke ta hånd om problemet, argumenterte Baloch og spurte fylkesrådsleder Tomas Norvoll om hva Nordland fylkeskommune gjør for å forebygge hatprat.

Rollemodeller

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er glad for at ungdommens fylkesråd setter temaet på dagsorden. Og mener politikerne selv må være rollemodeller i den offentlige Klikk for stort bildeBisma Aleem Baloch, Ungdommens fylkesråd, og fylkesrådsleder Tomas Norvoll.debatten.

- Dessverre ser vi jo at politikere selv legger seg på et toneleie som absolutt ikke er egnet for å gi den politiske debatten en god form, underbygger Norvoll.

Vil ha klima for politisk engasjement

Baloch påpekte i sitt spørsmål at det til høsten er mange fantastiske kandidater som stiller til valg for våre kommuner, vårt fylke og vårt demokrati.

- Vi ønsker dem lykke til! Vi ønsker også at de skal ha en positiv opplevelse av samfunnsengasjement og at demokratiet vårt skal opprettholdes og inkludere alle. Hatprat er motstykket som skremmer folk fra å engasjere seg i det politiske ordskiftet, argumenterer Baloch.

Flytter grenser

Norvoll er enig i at debattklimaet må ligge på et nivå som rekrutterer til politisk engasjement og ikke motsatt.

- Mobbeombudet vårt er vår fremste representant i å ta opp problemet rundt hatprat blant ungdommene i Nordland. Men vi kan ikke overlate ansvaret for å bekjempe mobbing og hatprat til én person. Alle som ytrer seg i det offentlige rom har et ansvar. Hvordan offentlige personer setter rammene for debattklimaet, bidrar til å flytte grensene for hvilken type ytringer som framkommer i kommentar-feltene på nett, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.