Cookie Consent by TermsFeed Stenger Levang ferjekai   - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Stenger Levang ferjekai  

Ferjeleie som viser der bilene kjører på og av. Vi ser fjord og fjell med noe snø lang i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeDenne skal bort og erstattes med ny. Da blir det to uker uten kai for bilferjene. Ferjesambandet Levang–Nesna blir innstilt 1.–15. juni 2021 på grunn av anleggsarbeider. Setter opp alternativ transport.  

Oppdatert: Åpner tirsdag 15. juni 2021 

Gjenåpner Levang–Nesna tirsdag 15. juni - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

*******************************************

Levang ferjekai på fylkesveg 17 i Leirfjord nord for Sandnessjøen er under ombygging. Ferjesambandet Levang–Nesna går for det meste upåvirket av anleggsaktiviteten, men i juni 2021 blir det en periode med stengning.   

- Dette er helt nødvendig fordi vi skal demontere den gamle ferjekaibrua og rive tilhørende betongkonstruksjoner, og så bygge opp på nytt. Vi trenger to uker til jobben, og i den perioden står vi uten kai til bilferjene, sier byggeleder Lars Lemika i Nordland fylkeskommune.    

I mars pågikk det et arbeid som gjorde det nødvendig å redusere ferjetrafikken, men man unngikk å stenge helt.   

- Vi har stor forståelse for ulempene ved å stenge, men nå kommer vi dessverre ikke utenom. 

 Alternativ transport 1.–15. juni 2021  
 

 • Ferje Nesna–Sandnessjøen   

I forbindelse med stengingsperioden blir det etablert en alternativ rute Nesna–Sandnessjøen. Ruten vil få tre avganger fra Nesna mandag–fredag og to avganger lørdag og søndag.  

Ruteplaner finnes på Reis Nordland  

 • Skyssbåt Levang-Nesna  

For de som pendler uten bil vil det bli etablert en skyssbåtrute mellom Levang og Nesna. Denne vil følge ferjens avgangstider morgen og ettermiddag. 

- Vi gjør oppmerksom på skyssbåten er en midlertidig løsning som ikke er universelt utformet. Det er bratt adkomst til båten, slik at det dessverre ikke vil være mulig å ta seg om bord for eksempel med rullestol.  

Begrenset parkering  

I forbindelse med anleggsarbeidene er den gamle parkeringsplassen sperret av. I stedet er det etablert en midlertidig plass utenfor venterommet til ferja.   

- Det er begrenset kapasitet på parkering, og vi ber de reisende ta dette med i betraktning hvis de ønsker å bruke skyssbåten, sier Lemika.   

Bussrutene til/fra Levang opprettholdes som i dag og vil korrespondere med skyssbåtruten.  

Om prosjektet  

Dagens ferjekaibru skal byttes, fordi den er for smal og skaper problemer ved på- og avkjøring. Oppstillingsplassen bygges om slik at det blir bedre plass og oversikt.  Det skal også gjøres arbeider med fundamentene på kaia.  

Arbeidene startet på nyåret og vil pågå til slutten av 2021.     

Det er Implenia Norge som utfører arbeidene på vegne av Nordland fylkeskommune. Det er satt av 40 millioner kroner til prosjektet.