Sterke kvinner langs kysten

Klikk for stort bildeSvein Eggesvik, Senterpartiet, Sp. Når fylkesrådet i Nordland skal sette navn på de to nye Nordlandsekspress-båtene, er det navn på sterke kvinner fra Nordland som vil prege skroget.

Forslagene til navn på de nye hurtigbåtene som skal gå langs Nordlands-kysten, kommer fra sterke, historiske kvinner i Nordland, Elsa Laula Renberg og Regine Normann.

-Tradisjonelt har stedsnavn vært brukt på båtene våre, men vi ønsker å løfte fram to sterke, historiske kvinner, forklarer fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Fra Vesterålen

Navneforslagene kom fra SVs gruppeleder i fylkestinget, Marius Meisfjord Jøsevold. Han underbygger forslaget slik;

-Serine Regine Normann var den første kjente kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge. Hennes forfatterskap omfatter 18 bøker – både sosialrealistiske og historiske romaner og fortellinger, sagn og eventyr. Regine Normann er kanskje mest kjent for sine to samlinger med kunsteventyr som flere ganger er gitt ut på nytt, de fleste under tittelen Ringelihorn. Hun var en betydelig litterær skikkelse fra Nordland, argumenterer Meisfjord Jøsevold.Klikk for stort bildeMarius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder SV

Fra Helgeland

Det andre forslaget på navn, Elsa Kristina Laula Renberg, er heller ikke vanskelig å underbygge en begrunnelse til;

-Elsa Kristina Laula Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Allerede i 1910 tok rettighetsforkjemperen initiativet til dannelsen av Brurskanken samiske kvinneforening. Foreningens formål var å «aa arbeide for aa faa i stand en eventuel skole paa Nordland for samiske barn, samt for øvrig sprede oplysning blant det samiske folk.»

-Hun var en usedvanlig sterk foregangskvinne, poengterer Jøsevold.

Miljørevolusjon langs kysten

De to nye miljøvennlige hurtigbåtene som skal inn i drift langs Nordlandskysten er under bygging, og vil være en miljørevolusjon med en reduksjon på hele 40 prosent i drivstoff-forbruk. Til sammen investerer Nordland fylkeskommune i overkant av 200 millioner kroner i de to nye båtene, som skal settes i drift fra mars neste år.

-Det er ingen tvil om at båtene vil gjøre en ny æra langs Nordlandskysten. Da er navnene også viktig. Det passer godt å kalle opp båtene etter to betydelige kvinner fra Nordland, avslutter samferdselsråd Eggesvik.Klikk for stort bildeModell av nye Nordlandsexpressen

Forutsetter godkjenning

Ved registrering av navn til fartøy må det sendes inn tre alternative navneforslag for hvert av fartøyene til Sjøfartsdirektoratet. Dette fordi navnene allerede kan være i bruk. Dette innebærer at det må sendes inn 6 navneforslag i rangert rekkefølge. Her er navneforslagene til de to nye hurtigbåtene som skal gå langs Nordlandskysten:

NEX 1

1. Elsa Laula Renberg

2. Gidsken Jakobsen

3. Louise Engen

NEX 2

1. Regine Normann

2. Anna Elisabeth Zahl

3. Gina Krog