Stor rift om tilskudd til friluftsliv


000447_Chris Craggs_www - Klikk for stort bilde

90 søknader og en søknadssum på omlag 6,5 millioner kroner kom inn til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

-Dette viser oss at det er en stor interesse og vilje til å skape aktivitet, og til å tilrettelegge for friluftsliv i Nordland, sier Noresjø.

Tilskuddet til friluftslivsformål som var til fordeling lød på 1 569 000. Selv om ikke alle søknadene kunne innfris er fylkesråden glad for å kunne bidra til å styrke friluftsaktivitetene i Nordland.

- Vi vet at friluftsliv og den uorganiserte egenaktiviteten er den form for aktivitet den voksne del av befolkningen driver aller mest med. Det er en god følelse å være med på stimulere friluftslivsaktivitetene blant Nordlands befolkning. Det er godt for folkehelsa, og den praktiske tilretteleggingen vil bety mye for både lokalbefolkningen og tilreisende, sier Noresjø

 

 Tildelte tilskudd

A-ID

Søker

Tiltak/prosjekt

 

Totalbeløp

Søkbeløp

Tilsagn

'17/1683

Lofotrådet

Sherpasti reinebringen,andre byggetrinn 2017  

Moskenes 

2 925 000

100 000

90 000

'17/1712

Nordland Utmarkslag SA

Utvikling av tilbud for funksjon  og bevegelseshemmede ved Grønnlivatnet  

Vestvågøy 

480 000

175 000

70 000

'17/1590

Fredvang og Krystad Bygdelag

Tilrettelegging rundt turstier for turister og lokalbefolkning  

Flakstad 

710 000

445 000

130 000

'17/1435

Lofoten Turlag

Klopping rundt Svolværvannet  

Vågan 

566 975

113 475

50 000

'17/330

Værøy Idrettslag

Turistvei Måstad   

Værøy 

50 000

25 000

20 000

 

Lofoten

 

 

5 062 975

966 475

360 000

'17/1592

Artic Førerhundklubb

Ut på tur i skog og mark med førerhund  

Bodø 

50 000

50 000

20 000

'17/1434

Tverlandsmarkas Venner

Rundløype Gamle idr.plass - Radiomasta  

Bodø 

135 000

45 000

30 000

'17/1433

Øverliveien Ba

Rydding av gammel veg og synliggjøring av kulturminner 

Steigen 

45 000

35 000

23 000

'17/1445

Bodø Og Omegns Turistforening

Sommerdo på Tåkeheimen

Meløy 

110 000

20 000

15 000

'17/1250

Helskog Velforening

Gapahuk Helskog   

Fauske 

20 000

20 000

10 000

'17/1087

Øvre Valnesfjord Grunneierlag SA

Bru Nordskarelva   Sjunkhatten nasjonalpark   Øvre

Fauske 

170 000

60 000

40 000

'17/331

Adventkirken I Steigen Syvendedagsadventistsamfunnet

Ungdomsvisjon   Lilandsstraumen friluftsområde   

Steigen 

90 000

40 000

25 000

16/17124

Bratten Aktivitetspark

Tilskudd   friluftslivsaktivitet   Basecamp Salten 2017   Bodø

Bodø 

300 000

30 000

25 000

 

Salten

 

 

2 895 625

1 702 875

188 000

17/2412

Midtre Hålogaland friluftsråd

Etablering av Friluftsporter   innkjøp av benker og bord

Ofoten

130 000

50 000

35 000

'17/2325

Midtre Hålogaland friluftsråd

Stien i Sentrum   regional konferanse Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør Troms   

Ofoten

122 000

41 000

20 000

'17/717

Midtre Hålogaland friluftsråd

Fysisk aktivitet i rehabiliteringen    

Narvik 

130 000

40 000

30 000

 

Midtre Hålogaland friluftsråd

 

 

762 000

341 000

85 000

'17/1950

Ankenes Skiklubb

Gapahuk Ankenesfjellet  

Narvik 

20 000

20 000

19 000

'17/949

Tjeldsund Lokalhistorielag

Stien langs leia   etappe 2   

Tjeldsund 

1 325 000

100 000

60 000

 

Ofoten

 

 

4 503 000

550 000

79 000

'16/18151

Polarsirkelen Friluftsråd

Fra fjell til fjord   66 grader nord  

Helgeland Midt

100 000

25 000

20 000

'16/18107

Polarsirkelen Friluftsråd

14 Friluftsskoler i 7 kommuner

Helgeland Midt

940 000

100 000

90 000

 

Polarsirkelen Friluftsråd

 

 

1 180 000

165 000

110 000

'17/1682

4H Nordland

Storkurs    4H Nordland

Nordland

120 000

30 000

20 000

'17/1813

4H Nordland

Barnas kystdag på Nyholmen  

Nordland

72 000

30 000

25 000

'17/519

Diabetesforbundet Nordland

Barn med diabetes i naturen   

Nordland

70 000

30 000

25 000

 

Nasjonale og regionale søkere

 

 

7 924 400

1 600 000

70 000

'17/1471

Helgeland Friluftsråd

Stiforbedring og etablering av friluftsporter

Alstahaug 

100 000

50 000

50 000

 

Helgeland Friluftsråd

 

 

1 016 750

90 000

50 000

'17/1594

Susendal Bygdelag

Elvestier og elveopplevelser 

Hattfjelldal 

90 000

45 000

40 000

'17/1456

Mosåsens Venner

Treningsapparat i naturen 

Vefsn 

50 000

25 000

25 000

'17/1715

Rana Turistforening

Aktivt friluftsliv for barn  

Rana 

83 050

30 000

20 000

'17/1716

Rana Turistforening

Introduksjon   friluftsliv for flyktninger og innvandrere  

Rana 

100 000

30 000

30 000

'17/1718

Rana Turistforening

Aktivt friluftsliv for eldre  

Rana 

96 040

15 000

15 000

'17/1483

Lhl Sømna

Nærturbenker

Sømna 

55 000

27 500

25 000

'16/18158

Bossmo & Ytteren Il

Gapahuk tilrettelagt for personer med spesielle behov   

Rana 

1 200 000

60 000

50 000

 

Helgeland

 

 

2 537 670

587 500

205 000

'17/1086

Trollfjell Friluftsråd

Læring i friluft på Sør Helgeland 

Sør-Helgeland

83 700

30 000

30 000

 

Trollfjell Friluftsråd

 

 

83 700

30 000

30 000

17/3798

Salten Friluftsråd

BaseCamp Salten 2017

Salten

619 000

30 000

30 000

'17/2047

Salten Friluftsråd

Bål i Barnehage og skole

Salten

140 000

70 000

65 000

 

Salten Friluftsråd

 

 

759 000

100 000

95 000

'17/1432

Lovik Skogsbilveiforening

Gapahuk/nærmiljøanlegg ved fiskevann  

Andøy 

57 000

25 000

20 000

'17/1475

Vesterålen Turlag

Lær i naturen  

Sortland 

80 000

25 000

25 000

 

Vesterålen

 

 

1 467 000

325 000

45 000

'17/525

Vesterålen friluftsråd

Base Camp Skogsøya   

Vesterålen

278 000

30 000

30 000

'17/526

Vesterålen friluftsråd

Kleivalekan 2017 

Vesterålen

60 000

15 000

15 000

'17/527

Vesterålen friluftsråd

TellTur 2017   

Vesterålen

480 000

80 000

70 000

'17/528

Vesterålen friluftsråd

Forprosjekt Friluftsport Lillevatnet   

Vesterålen

520 000

50 000

37 000

 

Vesterålen Friluftsråd

 

 

1 338 000

175 000

152 000

 

 

Avsette kr. 100 000 til Turskiltprosjektet 2017

 

500 000

100 000

100 000

 

Totalt

 

 

28 513 370

6 542 850

1 569 000

Fant du det du lette etter?