Store forventninger til den nye fagskolen

Personer står og ser på kamera. - Klikk for stort bildeHild-Marit Olsen og styreleder Geir Ketil Hansen sammen med styret i nye Nordland Fagskole Trond-Erlend Willassen En ny sammenslått fagskole i Nordland fra 2019 må ha fokus på arbeidslivets behov. Og på å gi et kompetanseløft i Nordland. Slik kan fagskolen bli en viktig utviklingsaktør i Nordland.

Det mener fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap), når tidspunktet for den nye, sammenslåtte fagskolen i Nordland nærmer seg.

Målet med sammenslåingen av fagskolene har vært å skape en slagkraftig utdanning som samlet kan gi bedre løsninger og bli bedre rustet til å møte framtidens utfordringer og kompetansebehov.

Hild-Marit Olsen tror det er avgjørende at den samlede Fagskolen fra 2019 lykkes med to ting: tilby opplæringstilbud som harmonerer med arbeidslivets behov og som rekrutterer mange studenter som får økt kompetanse.

- Fagskoletilbud med få studenter vil i lengde ikke kunne opprettholdes, fordi statens finansieringsmodell er lagt opp etter antall studenter. Fylkesrådet forventer derfor at fagskolestyret gjør gode analyser og lager gode strategier for den videre utvikling, sier utdanningsråden.

Olsen og resten av fylkesrådet jobber nå med å legge fram et budsjettforslag for Nordland fagskole, som skal vedtas i fylkestinget i desember. Utdanningsråden legger ikke skjul på at dette er en krevende øvelse.

- Fagskolen i Nordland har i dag fem ulike utdanningstilbud. På tross av en utfordrende økonomi tar vi mål av oss å videreutvikle fagskolene våre. Fagskolen tilbyr utdanning som det er stort behov for i Nordland, og er svært viktig for byggingen av kompetanse i fylket. Både i kommuner, i bedrifter og for elever. Fagskolen skal ha en sentral rolle i arbeidet med å møte kompetansebehovet i regionen, sier Hild-Marit Olsen.

Styreleder i Nordland fagskole Geir Ketil Hansen er meget glad fylkesrådens ord, og at fagskolene innlemmes som en del av utviklingsstrategien for fylkeskommunen.

- En samlet fagskole vil bli avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov i Nordland, sier han.

Fant du det du lette etter?