Støtte til holdningsskapende trafikktiltak i Nordland

Klikk for stort bilde Trafikksikkerhetsutvalget bevilger 216 000 kroner til prosjekter som skal skape bedre holdninger i trafikken.

Det er 45 tiltak som får tilsagn om holdningsskapende midler fra Nordland fylkes trafikksikkerhets utvalg (NFTU) høsten 2019.

-Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med lokale aktører i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Klikk for stort bilde  Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.

- Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler, voksenopplæringen og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.

Utgjør en forskjell

Samferdselsråden tror at forebyggende tiltak kan bidra til å nå målet om en nullvisjon som innebærer null drepte og hardt skadde i trafikken.

 - Ambisjonen kan aldri bli høy nok når det gjelder folks liv. De lokale prosjektene bidrar til å skape gode holdninger i trafikken, og kan utgjøre forskjellen på liv og død, mener Bentzen.

Ny mulighet i 2020

 - Neste runde med utdeling av holdningsskapende midler er i mars med frist 10.03.20. Vi håper å få inn flere gode søknader på prosjekter som kan bidra til bedre trafikksikkerhet på hjemplassen, sier Bentzen.

Se mer informasjon om søknadsordningen her: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx

Oversikt over alle som har fått tildelt midler eller materiell finnes under:

 

KOMMUNE

SØKER

TILTAK

TILDELING

MATERIELL

Alstahaug

Sandnes skole

Trafikksikkerhet på SFO

              5 000

Refleks, spill

Bodø

Bodøsyklistene

«Synlig Syklist»-aksjon

              5 000

 

Bodø

Salten brukshundsklubb

Trafikksikkerhet med hund

            10 000

 

Bodø

MIND-senteret

Refleksdagen på "Åpen møteplass"

              7 000

 

Bodø

Bodø kommune

Trafikksikkerhetseminar

            10 000

 

Bodø

Fremtiden i våre hender

Elsykkel

              3 000

 

Bodø

Bodø sentrum

Refleksfokus på Kulturnatt

              5 000

 

Gildeskål

Nygårdsjøen oppvekstsenter

Refleksdagen

              4 000

 

Grane

Grane barne- og ungdomsskole

Refleksdagen

              

             4 000

 

Hadsel

Hadsel ungdomsråd

Refleks på ungdomsarrangement

                      -  

Refleks

Herøy

Herøy barnehage

Trafikksikkerhetstiltak

                      -  

Refleks

Herøy

Utstyrsbanken Herøy

Refleksdagen

              

             8 000

 

Lødingen

Lødingen barne- og ungdomsskole

Trafikksikkerhet - elever og foreldre

              5 000

Refleks

Meløy

Neverdal skole - Enspire

Refleksdemonstrasjon, og -konkurranse

              5 500

Premier

Meløy

Ørnes ungdomsskole

Arrangere trafikkøvelse for Valgfag trafikk

              6 000

 

Meløy

Meløy kommune

Refleksdagen

             8 000

Premier, refleks

Narvik

Frydenlund skole

Transport sykkelgård

            25 200

 

Narvik

Fau Beisfjord barneskole

Gå til skolen kampanjen

                      -  

Refleks

Rødøy

FAU Gjerøy skole

Refleksaksjon

              1 500

Refleks

Saltdal

Rognan barneskole

Trafikksikkerhet i alle trinn

            10 000

 

Saltdal

IL Vinger

Refleksløype

              1 500

Premier

Saltdal

Skigruppa IL Vinger

Sikkerhet rulleskitrening

              2 000

 

Saltdal

Røkland skole

Re design refleks

             1 000

 

Sortland

Sortland Helsestasjon

Trafikksikkerhetstiltak

            15 000

 

Sortland

Eidsfjord barnehage

Trafikksikker barnehage

                      -  

Refleks

Sortland

Holand skole

Refleksaksjon og sykkelaksjon

            10 000

Premier

Sortland

Sortland voksenopplæring

Fagdag gode holdninger i trafikken

              4 500

 

Sortland

Hjemmetjenesten Sortland kommune

Refleksdagen

                      -  

Refleks

Sortland

Holmstad skole

Refleksdagen

              5 000

 

Sømna

Vik skole

Holdningsskampanje Valgfag trafikk

              5 000

 

Sømna

Sømna kommune

Refleksdagen

              3 000

 

Tjeldsund

Kongsvik kulturhus

Refleksjakt, refleksdisko og quiz

                      -  

Refleks

Træna

Husøy skole

Refleksdagen

              2 000

 

Vefsn

Kulstad SFO Mosjøen

Transport sykkelgård

              3 000

 

Vefsn

Regnbuen barnehage

Refleksjakt

             3 000

Spill, refleks

Vefsn

FAU Skjervengan barnehage

Refleksløype

              5 000

Premier

Vestvågøy

Nye Kakhaugen barnehage

Trafikksikkerhetsprosjekt

                                        900

 

Vestvågøy

Vestvågøy Pensjonistforening

Kampanje "Bli sett i høstmørket"

             2 000

 

Vestvågøy

Stamsund ve og vel

Turbingo med refleks

              3 000

 

Vestvågøy

Ballstad FAU

Temakveld foreldre hjertesone

              5 000

 

Vestvågøy

Ballstad skole

Skoleveg, Hjertesone og gågrupper

              5 000

 

Vågan

Strauman oppvekstsenter

Prosjekt "Trygg skolevei"

               

              3 000

 

Vågan

Vågan Innvandrer-og Opplæringssenter (VIO)

Refleksdagen

              6 000

 

Vågan

FAU Henningsvær skole

Refleksdagen

              5 000

Refleks

Øksnes

Trollskogen barnehage SA

Trafikksikkerhetsuke

              4 000

 
         

Totalt

 

 

         216 100