Støtter fremdeles Bodø som Europeisk kulturhovedstad

Klikk for stort bildeLandsdelsrådet for kultur i Nord-Norge støtter fremdeles Bodøs søknad til å bli Europeisk kulturhovedstad, og fremhever at Landsdelsrådet er stolt av mange gode kulturprosjektene landsdelen ønsker å utvikle i årene fremover.

Landsdelsrådet ønsker å poengtere at fylkeskommunene i Nord-Norge står samlet bak en søknad fra Bodø kommune om Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, noe som også tidligere har vært poengtert i brev til kulturministeren.

Enig om investeringsbehov

-Landsdelsrådet er enig i at det trengs en større nasjonal satsning på kultur i Nord-Norge. Dette har vi tatt opp med ministeren en rekke ganger. Men Landsdelsrådet mener at Bodø som Europeisk Kulturhovedstad vil være en god kultursatsing i landsdelen, påpeker Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark.

Breddekultur

-Nord-Norge har et yrende kulturliv med mange robuste kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner, slik som Hålogaland teater og Nordland teater, Nordnorsk Kunstmuseum, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Dansearena Nord, Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvas, Festspillene i Nord-Norge, Samisk senter for samtidskunst, Nordland musikkfestuke, Riddu Riđđu og flere. Landsdelsrådet mener hele kulturlivet i nord vil ha nytte av om Bodø ble Europeisk kulturhovedstad, sier Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i Troms.