Cookie Consent by TermsFeed Strandrydding = folkehelse - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strandrydding = folkehelse

Strandrydding er god folkehelse. Både du og miljøet vinner. - Klikk for stort bildeStrandrydding er god folkehelse. Både du og miljøet vinner. F.v. Tove Solvang, Kristin Karlsen, Kristin Nilsen, Charlotte Lassen og Veronika Trondsen. Trond-Erlend Willassen Strandrydding og folkehelse går hånd i hånd. Både du og miljøet er vinnere.

Som aktivitet under folkehelseuken, arrangerer Nordland fylkeskommune også strandrydding. Rådgiver i Nordland fylkeskommune, Charlotte Alexander Lassen mener det gir gevinster på mange plan.

-Å være fysisk aktiv gir den enkelte som deltar en helsegevinst. I tillegg gir det en pluss rent mentalt, fordi det er en meningsfull aktivitet å rydde strendene våre for plast, forteller rådgiver Charlotte Alexander Lassen, som organiserer strandryddingen, for Nordland fylkeskommune.Veronika Trondsen stiller gjerne opp på strandrydding. - Klikk for stort bildeVeronika Trondsen stiller gjerne opp på strandrydding. Trond-Erlend Willassen  

Vinn-vinn

Lassen legger til at den største vinneren selvsagt er miljøet. Plastforsøpling er gitt et stadig større fokus i klima og miljøarbeidet som Nordland fylkeskommune jobber med.

- Mye av det søppelet som kan identifiseres er under 5 år gammelt, over 70% fra norske kilder og nesten 50% kommer fra fiskeri og havbruk, påpeker Lassen.

Angår alle

Også fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, er opptatt av atKirsti Saxi oppfordrer alle til å delta i strandrydding - Klikk for stort bildeKirsti Saxi oppfordrer alle til å delta i strandrydding. Susanne Forsland    strandrydding må settes i system, og gjerne sett i sammenheng med folkehelseaktivitet.

-Plastforurensing er et så enormt problem at vi alle må ta vår del av kampen mot dette. Det er et globalt problem, men må løses gjennom både holdningsendringer, miljøbevissthet og gjennom lokal innsats for å rydde opp, argumenterer Saxi.

140 tonn

I Nordland har det hittil i å vært 405 aksjoner, der frivillige har ryddet nesten 140 000 kilo langs 740 kilometer strand, som tilsvarer strekningen fra Trofors i sør, til Sortland via Narvik i nord.

-Mer enn 1500 frivillige har stilt opp. Det er en fantastisk dugnadsinnsats. Vi oppfordrer alle som har lyst til å ta del i dugnaden om å kontakte sin bostedskommune for å sjekke hvordan de kan ta del i dugnaden rent praktisk, sier fylkesråd Saxi.

Også et politisk spørsmål

Saxi mener at også Nordland fylkeskommune har tatt grep om plastproblemet, gjennom konkrete politiske vedtak og retningsvalg.

-Fylkeskommunen har vedtatt å lage en egen plaststrategi og marin forsøpling er også et viktig tema når vi nå reviderer regional plan for vannforvaltning, påpeker fylkesråd Kirsti Saxi.

Plastrydding i system

Regional plan for klima og miljø har som mål at strandrydding og rydding på land skal bidra effektivt til å redusere konsekvenser for liv i havet og på land. Marin forsøpling er et omfattende miljøproblem og problemet er forventet å øke.

-Plast brytes ned og forvitrer til mindre og mindre biter og forsvinner aldri. Mye av søppelet havner i havet og er vanskelig å få tak i. Strandrydding er derfor velegnet som miljøtiltak, og ryddingen har en umiddelbar, synlig og positiv effekt på nærmiljøet. Det skaper oppmerksomhet rundt marin forsøpling og det bidrar til en økning av kunnskap, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

 

Her er to nettsteder der du kan se mer statistikk rundt strandrydding: https://ryddenorge.no/statistikk

https://www.marintmiljo.no/artikkel/ryddestatistikk-fra-ar-til-ar/

 

Vi heier på de frivillige og oppfordrer alle til å registrere sine aksjoner her: https://ryddenorge.no/

 

Mye av det søppelet som kan identifiseres er under 5 år gammelt, over 70% fra norske kilder og nesten 50% kommer fra fiskeri og havbruk. https://mepex.no/wp-content/uploads/2020/03/Mepex_sluttrapport.pdf

 

I Lofoten har de gode data på marin forsøpling og strandrydding og viste i fjor at ryddeaksjoner har bidratt til at det nå er mindre søppel langs strendene:

https://www.nrk.no/nordland/strandrydding-har-fort-til-mindre-plast-og-soppel-i-lofoten-viser-forskning-fra-salt-1.14925231

 

Nordland fylkeskommune har i år gitt tilskudd til flere strandryddeprosjekter -  Strandrydding i Lødingen (Lødingen kystlag)  og Strandrydding i regi av «in the same boat»: https://www.nfk.no/aktuelt/1-35-millioner-kroner-til-miljotiltak-i-nordland.40224.aspx