Suksess med sommerjobb

Klikk for stort bildeTorgrim Gravem, 17 år, fra Fauske, Heidi Storvoll Olsen, assisterende avdelingsleder ved Helsetunet 2 på Fauske, og Grete Bang, fylkestingspolitiker (Ap) og representant i Nordland fylkeseldreråd. Åshild Opøyen

Nordland fylkeskommune inviterte i april 2018 kommunene i Nordland til å søke sommerjobbtilskudd. Hensikten var å bidra til at flere ungdom i alderen 14-18 år kunne få sommerjobb med å gi eldre økt livskvalitet. Ungdommens fylkesråd har vært pådrivere for tilskuddsordningen.

Fauske kommune er en av 24 kommuner som har søkt om tilskudd. Heidi Storvoll Olsen, assisterende avdelingsleder ved Helsetunet 2 på Fauske, forteller at de har hatt glede av å ha ungdom i sommerjobb. Skjermet avdeling har pasienter i alderen 54 til 97 år, mange demente men dels raske og spreke fysisk sett. Helsetunet 2 på Fauske har hatt tre unge gutter engasjert gjennom sommeren. Ungdommene i Fauske søkte kommunen om sommerjobber – på generell basis. Avdelingen fikk anledning til å ringe søkerne, ta samtaler med dem og gjør dem forberedt på hva oppgavene ville bestå i. Det ble så foretatt loddtrekning blant de ungdommene som avdelingen mente var best egnet.

Gyldne øyeblikk

Alle ungdommene har vært entusiastiske og på tilbudssiden. Helsetunet på Fauske er Livsgledehjem, og legger vekt på å gi pasientene gode opplevelser; «de gylne øyeblikk». Med kunnskap om at frisk luft, aktivitet, bevegelse og gode samtaler er av betydning for pasientenes livskvalitet, har ungdommene vært viktige tur-venner for pasientene gjennom sommeren. Uansett vær.

Ludo og is

Torgrim Gravem, 17 år, fra Fauske er en av ungdommene. Han forteller om en sommer med mye tur-gåing, gjerne under to-mannsparaply i regnvær. Det har vært mye LUDO-spilling og is-spising. Noen av hans etter hvert «fast turvenner» blir glade når de ser han komme, de lyser opp og vet at NÅ skal de gå tur. Et par av damene har vært litt flørtete av seg, forteller Torgrim smilende, og har bl.a. tilbudt ham å bli medeier i bo-bil for så å kjøre verden rundt sammen. Torgrim velger nok dessverre ikke omsorgsyrket, men han er klar på at sommeren har gitt ham gode opplevelser og økt forståelse for både demens og hva som er viktig for eldre og livsglede.

Jobberfaring

Heidi Storvoll Olsen har stor tro på å ta inn ungdom til slike oppdrag. Det gir dem yrkeserfaring, det bidrar til å ufarliggjøre kontakt med eldre, demente. Det gir erfaring som både motiverer til å tenke på omsorgsyrkene som yrkesvalgalternativ, eller til å avklare at «dette er ikke noe for meg». Når pasientene er tilfredse og kommer seg ut i frisk luft, blir nattesøvnen bedre og livet rett og slett lettere å leve. Pasienter bor lenge hjemme og er sykere når de kommer til en institusjon til sammenligning med tidligere. Dette gjør det utfordrende å gi alle hverdagsopplevelser med mening.

Fornøyd med resultatet

Grete Bang, fylkestingspolitiker (Ap) og representant i Nordland fylkeseldreråd, er tilfreds med å få tilbakemelding fra Heidi og Torgrim på at tilskuddsordningen som fylkestinget vedtok er godt mottatt av alle parter. Bang noterer seg at kommunene håper på at slike ordninger blir så faste og forutsigbare som mulig, og de kunngjøres i god tid slik at kommunene og institusjonene rekker å forberede på rekruttering og tilrettelegging for oppdragene. Med økning i antall eldre, og små ungdomskull er det åpenbare utfordringer å rekruttere nordlandsungdom til omsorgsyrker. Bang antar at også hjemmetjenesten i kommunene har behov for tilsvarende innsats. All den tid at mange eldre bor hjemme i egen bolig langt lengre enn tidligere. Bang lover at både eldrerådet og Ungdommens fylkesråd skal engasjere seg videre i disse spørsmålene, og at det er viktig at de gode historiene blir fortalt – også i media.

Fant du det du lette etter?