Svaret er å se framover

 Til alle reisende og ikke minst sjøfolk på fartøy i fylkeskommunens tjeneste.

Klikk for stort bilde

Vi er alle enig om at det har forekommet enkelthendelser og omkamper i anbudssaker som ingen av oss er glad for.

Dette engasjerer mange og det er slik det skal være i vårt samfunn. 
Imidlertid er det en del kommentarer vi alle burde vært spart for. Høyt utdannede sjøfolk bør holde seg for gode til å bruke skjellsord og grove karakteristikker av dem de er uenige med.
Mange er lei seg fordi et av de to store selskapene har tapt mange anbud det siste året. Utfallet har blitt slik fordi selskapet har priset seg for høyt. De har tapt i helt lovlige konkurranser.
Konkurranser som er gjennomført fordi verken stat, fylker eller kommuner har anledning til å gjøre store innkjøp uten offentlig utlyste konkurranser. Konkurranser som gjennomføres innenfor et strengt lov- og regelverk.
 
Fylkeskommunen har fått kritikk for å akseptere bruk av noe eldre fartøy i noen samband. Dette er forståelig, men det har vært nødvendig i noen begrensa tilfeller. Dette fordi det var eneste mulighet til å oppnå reell konkurranse.
Det alle aktører i debatten bør huske er at samtlige fartøy i tjeneste for Nordland fylkeskommune har og skal ha gyldige sertifikater for den tjeneste de utfører.
Heller ikke selskapene som utfører tjenester for oss sluntrer med dette. Ei heller sjøfolkene som hver dag har gjort og gjør sitt beste for passasjerer og lokalsamfunn.
 
Vi er også glad for anledningen til å minne om at Helgeland det siste året har fått fire nye og store ferjer i noen av sine viktigste samband. I høst åpnet vi også tunnelen mellom indre og ytre Helgeland til en prislapp på nærmere to milliarder kroner.
Disse milliardinvesteringene viser at vi tar samferdsel på stort alvor. Og at vi evner å heve blikket og se lengre frem enn et år eller to.
Da kan ikke alt være som det har vært. Da trenger vi hjelp fra både selskaper, sjøfolk og lokalsamfunn. Vi trenger gode langsiktige løsninger, men i kortere perioder vil vi være nødt til å leve med løsninger som ikke er førstevalget for noen.
Men ingen av dem vil være i strid med lover og regler.
 
Vi vil også benytte anledningen til å takke alle sjøfolk som har gjort en jobb for oss og selskapet som nå, for en periode, er ute av hurtigbåtrutene på Helgeland. Ikke minst vil vi takke sjøfolkene som nå overtar rutene til tjeneste for innbyggere og samfunnsliv på kysten.
 
Med vennlig hilsen
Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel