- Ta vare på lærlingene

Klikk for stort bilde Ann-Heidi Andersen Yrkesopplæringsnemnda i Nordland oppfordrer arbeids- og næringslivet i Nordland til å ta være på lærlingene i en vanskelig tid.

Koronakrisen har rammet arbeidslivet hardt og bredt, og en gruppe som kan bli glemt i krisen er lærlingene. I Nordland har vi ca 2800 løpende lærekontrakter spredt over mange næringer, både i privat og offentlig sektor. De er unge arbeidstakere, uten særlig erfaring fra arbeidslivet og vil ha behov for tett og god oppfølging

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor til å strekke seg langt før permittering av lærlinger. Det kommer en hverdag etter krisen og da vil behovet for kompetent arbeidskraft igjen melde seg. Uten fokus på lærlingene står vi i fare for å miste et helt kull med dyktige og nødvendige arbeidstakere.

Videre oppfordrer yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommune legger til rette for god informasjon til lærlingene og lærekandidater om den situasjonen vi står i.

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at det kan gis en forsvarlig opplæring, bør lærlinger så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider.

Vi er avhengig av å opprettholde en god kapasitet for å sikre både privat og offentlig sektor helt nødvendige kvalifiserte fagarbeidere gjennom lærlingemodellen. Kompetansebehovet i virksomhetene er under normale omstendigheter økende i en tid med store omstillinger.

Vi må stå sammen om å sikre god informasjon og oppfølging av den enkelte lærling og lærekandidat, slik at de føler seg viktige og verdsatt.

Sammen om Nordlands framtid.

 

(Yrkesopplæringsnemnda i Nordland).