Takker for lokalt engasjement

Klikk for stort bildeOverrakte underskrifter for bevaring av tilbudet ved Knut Hamsun videregående skole: Fra venstre avtroppende ordfører i Hamarøy kommune Jan-Folke Sandnes (H), opposisjonsleder i Steigen Øystein Laxaa (Sp), påtroppende ordfører i Hamarøy Britt Kristoffersen (Sp), ordfører i Steigen Wibeke Aasjord Juul (V), fylkesrådsleder Tomas Nordvoll (Ap) og nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp). Trond-Erlend Willassen    - Vi skjønner godt at spørsmål rundt den videregående skolen betyr mye for lokalbefolkningen, og vi takker for det sterke engasjementet som vi ser fra politikere og befolkningen i Hamarøy for skolen sin.

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) etter å ha mottatt en underskriftsliste med til sammen 1543 navn for å bevare tilbudet ved Knut Hamsun videregående skole. Bakgrunnene er den kommende saken om strukturen i videregående opplæring for 2020 som snart skal bankes.

- Dessverre er vi inne i en økonomisk situasjon der vi må skjære ned innen alle sektorer, og de færreste av de videregående skolene i fylket går fri i denne prosessen, sier nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp).

- Nå har administrasjonen lagt fram et forslag utfra det oppdraget de har fått, så blir det opp til oss politikere å ta den endelige beslutningen. Struktursaken skal tas opp i fylkesrådet tirsdag og endelig behandles i fylkestingets møte i Bodø 2.-5. desember, fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).