Tidenes grønneste ferje-kontrakt

Klikk for stort bildeSamferdselsråd Svein Eggesvik- Den nye ferjekontrakten med Boreal Sjø for sambandet Tjøtta-Forvik vil redusere utslippene av diesel med 800 000 liter. Og redusere CO2-uslippene med 2200 tonn i året. Det tilsvarer årlig utslipp fra om lag 1000 fossilbiler.  

Det sier en svært fornøyd fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) etter at fylkesrådet i dag vedtok å gi Boreal Sjø kontrakt om drift av fylkesferjesambandet fv 17 Tjøtta-Forvik. Driftsperioden for kontrakten er åtte år, fra 2020-2027, og prisen fra Boreal var 399,684 millioner.

Satser på fylkesveg 17

- Globale klimautfordringer er ikke noe som skal løses av andre til en annen tid. Det er grunnen til at fylkesrådet har satset tungt på at alle 6 fergesambandene på fylkesveg 17 skal driftes av null- og lavutslippsteknologi, sier Eggesvik. 

Nordland har 23 ferjesamband. Det har ikke tidligere vært stilt denne type krav til null- og lavutslipp på fergekontraktene til Nordland fylkeskommune.

For denne anbudskonkurransen ble det stilt krav til lavutslipp som medfører at ferjen vil driftes på en kombinasjon av elektrisitet og diesel (hybrid-drift).

- Med denne tildelingen tar vi et stort steg i arbeidet med det grønne skiftet i Nordland. Nå skal vi bruke denne kunnskapen i arbeidet med de andre ferjesambandene i Nordland, sier Eggesvik. Som også legger til at han er svært fornøyd med støtten fra Enova i arbeidet med denne kontrakten.

Attraktiv kontrakt

Boreal Sjø vant kontakten i konkurranse med hele tre andre tilbydere:

- Kontrakten har med all tydelighet vært ansett som attraktiv, med tanke på at fire rederier kom med tilbud. Dette har ikke skjedd siden 2011 på fylkesferjene, og er en utvikling som forhåpentligvis vil fortsette i kommende utlysninger, sier Eggesvik.

Rederiene som ikke nådde opp i konkurransen har nå anledning til å klage på avgjørelsen før kontrakten signeres.

Fant du det du lette etter?