Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd vilttiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd til vilttiltak for 2021

Fylkesråd for kultur, klima, miljø, Kirsti Saxi, har bevilget tilskudd til vilttiltak for 2021. Totalt ble det innvilget søknader for 867 200 kroner.  

Tilskuddsmidlene brukes først og fremst til kurs og andre tiltak som bygger opp kompetanse hos jegerne i Nordland. Jaktlederne på elgjakt er  en viktig gruppe. 

- Videre støtter vi kurs for nye jegere, og spesielt for nye kvinnelige jegere. Vi har også støttet en del kurs for ungdom. Mer skolerte jegere sikrer en mer human jakt, med mindre mindre skadeskyting, sier Kirsti Saxi.

- Årets søknadsomgang er ferdigbehandlet, men Nordland fylkeskommune har en del ubrukte midler og ønsker derfor flere søknader neste år. Geografisk er søknadene noe skjevt fordelt og vi ønsker derfor flere søknader fra de nordligste delene av fylket.

Dette er de søknadene som fikk tildeling i år..

Søker

Tittel

Tildeling

Bodø jeger- og fiskerforening

Reinaversjon hos hund

23 000

Nordland jeger- og fiskerforbund

Etablering av ettersøksringer

62 500

Nordland jeger- og fiskerforbund

Utdanning av ettersøksekvipasjer, videreg.

32 500

Nordland jeger- og fiskerforbund

Introjakt elg

84 250

Nordland jeger- og fiskerforbund

Jaktleders ansvar

80 000

Nordland nasjonalparksenter

Skitt jakt 2021

75 000

Saltdal kommune

Slaktekurs

37 500

Saltdal kommune

Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjakt

25 000

Dønna kommune

Hjorteviltplan for Herøy og Dønna

20 000

Nordland dachshundklubb

Utdanning av ettersøksekvipasjer, grunnkurs

40 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Drift av Helgeland viltforvaltningsråd 2021

50 000

Prosjekt utmark/Salten viltforvaltningsråd

Drift av Salten viltforvaltningsråd 2021

50 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Forprosjekt villmink

50 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Kurs i bruk av Hjorteviltregisteret for jaktledere

10 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Kurs i bruk av Hjorteviltregisteret for kommunale viltforvaltere

15 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Digitalt kurs i bestandsplanlegging

20 000

Prosjekt utmark/Salten viltforvaltningsråd

Slaktekurs i Beiarn

35 000

Prosjekt utmark/Salten viltforvaltningsråd

Jaktlederseminar 2021

15 000

Norsk institutt for naturforskning, NINA

Grågjess i Sortland og Hadsel, fjærutvikling og jaktstart

137 500

Delp utmarkslag

Bekjemping av villmink

5 200