Du er her:

To ledige stillinger for lærere med undervisningskompetanse i norsk

Vi har ledig inntil to hele faste stillinger for lærere med norsk i fagkretsen.Klikk for stort bilde
◾ I tillegg er det ønskelig med undervisningskompetanse i andre fag som er relevant for
skolen, og skolens behov.
◾ Det er en fordel om minst en av de som tilsettes har kompetanse innen spes. ped.

Stillingens ansvars- og fagområde:
◾ Undervisning og læringsledelse.
◾ Planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeid
◾ Arbeidsoppgavene består i hovedsak av undervisning, for og etterarbeid, og vurdering av elevene.
◾ Oppfølging av læringsresultater.
◾ Samarbeid med foresatte, kolleger, ledelse og eksterne samarbeidspartnere.
◾ Det forventes at den som ansettes gir sitt bidrag til at våre ansatte og elever utvikler sitt potensiale i
skolehverdagen.
◾ Relasjonspedagogikk og samhandling er viktig i vårt utviklingsarbeid.
Utdanning og erfaring:
◾ Det stilles krav om faglig og pedagogisk kompetanse i samsvar med opplæringslovens bestemmelser.
◾ Det kreves normalt minimum 60 studiepoeng faglig kompetanse i fag det skal undervises i.
◾ Kandidater som mangler full kompetanse kan også bli vurdert for ansettelse på vilkår. Les mer om stillingene 

Fant du det du lette etter?