To millioner til sommerjobb for ungdom

Klikk for stort bildeOda Regine Elvenes, Ungdommens fylkesråd og Knut Petter Torgersen, fylkesråd for økonomiFylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen dobler sommerjobb-tilskuddet. Oda Regine Elvenes i Ungdommens fylkesråd mener dette er svært viktig.

Fylkesrådet får gode ord fra Ungdommens fylkesråd når de sørger for to millioner kroner til sommerjobb for ungdom.

-For mange ungdommer er dette deres første møte med arbeidslivet. Det kan være med på å forme utdanningsretningen for mange, argumenterer Oda Regine Elvenes i Ungdommens fylkesråd.

Går på topp

Torgersen er enig i at det er viktig for ungdommene. Han påpeker at det i tillegg kan være et viktig virkemiddel for rekruttering til de ulike yrkene.

-Her får ungdommer prøve seg eksempelvis i omsorgsektoren. Som en ekstra ressurs på topp, kan de være med på å heve kvaliteten til omsorgstjenestene ute i kommunene, utdyper Torgersen.

Første sommerjobb

Sommerjobbtilskuddet tildeles kommunene etter søknad. Kommunene bruker så tilskuddet for å gi ungdommer i sin kommune mulighet for sin første sommerjobb.

-Dette er jo midler som kommer i tillegg til de vanlige behovene for sommervikarer. Det kan for mange være avgjørende for å få prøvd seg i sin første jobb, påpeker Oda Regine Elvenes.

Bør være fast i budsjettet

Ungdommens fylkesråd mener tiltaket er godt. Elvenes oppfordrer fylkesråden for økonomi til å legge dette tilskuddet fast inn i budsjettet.

-Sommerjobbtilskuddet har vært praksis i mange år nå. Men det blir litt for uforutsigbart når det ikke ligger fast inne i budsjettet. Det bør fylkestinget gjøre noe med, avslutter Oda Regine Elvenes.

Fant du det du lette etter?