To nye millioner til skilting av turstier

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune får èn million kroner i gave fra Gjensidigestiftelsen og bevilger selv tilsvarende beløp i et unikt samarbeid om skilting og merking av turstier i Nordland.

 

- Vi er nå inne i Friluftslivets år, og det er derfor gledelig å kunne konstatere at dette samarbeidet til nå har resultert i vel 200 nye skiltede turruter i hele fylket, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

Olsen er meget fornøyd med samarbeidet med Gjensidigestiftelsen, som har gjort at merking og skilting av turløyper i Nordland har blitt et foregangsprosjekt innen friluftsliv -  med et unikt samarbeid mellom private, offentlige og frivillige aktører.

For fylkesrådet inngår samarbeidet med Gjensidigstiftelsen som del av en større og langsiktig satsing på friluftsliv - som virkemiddel for trivsel og økt hverdagsaktivitet i befolkningen. Skilting gjør stier og løyper mer tilgjengelig som turområde for folk flest.

- Aktivitet ute i frisk luft og natur har en sterk positiv effekt på psykisk- og fysisk helse. Å gå tur eller drive andre former for aktivitet i nærmiljøet er noe som kan utøves av alle grupper i samfunnet, uavhengig av fysisk mobilitet og økonomisk status, mener Olsen.

Fra tidligere er det bevilget seks millioner kroner til prosjektet, av dette 3 millioner fra Gjensidige-stiftelsen og 3 millioner fra Nordland fylkeskommune.Klikk for stort bildeHild-Marit Olsen 

 


Faktaboks:
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.
Følgende kan søke om slike midler:
1) Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag med flere) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
2) Interkommunale friluftsråd.
3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon eller et interkommunalt friluftsråd.

Søknadsfrist er 1. februar

Les mer om turskiltprosjektet: https://www.nfk.no/turskiltprosjektet.749570.aspx

I tillegg til Turskiltprosjektet, er det også mulig å søke på andre virkemiddelordninger som omhandler friluftsliv og fysisk aktivitet. Søknadsfristen er også her 1. februar

Les mer om de ulike ordningene på www.nfk.no/tilskudd/