To prosjekt i Salten får stedsutviklingstilskudd

Klikk for stort bilde Terje Rakke

Fylkesrådet har prioritert Havnepromenaden i Bodø og Oppeid syd i Hamarøy som begge får stedsutviklingstilskudd i 2015.

 

Havnepromenaden i Bodø, Bodø kommune får 4,7 millioner kroner.

- Opparbeidingen av en attraktivt og allmenn tilgjengelig havnepromenade vil reetablere et tradisjonelt viktig offentlig rom i kystbyen Bodø. Kommunen legger vekt på at prosjektet skal tilrettelegge for et godt samspill mellom eksisterende havnevirksomhet og offentlig tilgjengelighet. Prosjektet vil både styrke havneområdet som et attraktivt urbant rekreasjonsområde og gjøre uteområdene knyttet til byens handel- og kulturtilbud mer attraktive, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF).

Oppeid syd, Hamarøy kommune får kr 533 000.

- Opparbeidingen av området tilknyttet handelsområdet på Oppeid vil ha stor betydning for kommunesenterets utvikling. Prosjektet vil styrke Hamarøy som reisedestinasjon i Nordland, og gjøre sentrum attraktivt også for brukere av Hamsun-senteret som ligger i nærheten av handelsområdet på Oppeid, sier Noresjø.

Bevilgningene er gjort i henhold til de prioriterte satsingsområdene i Strategi for stedsutvikling (PDF, 5 MB) som ble vedtatt av Nordland fylkesting i april i år.

- Gjennom tilskuddsordningen for stedsutvikling ønsker vi å bidra til at byer og tettsteder styrker sin attraktivitet, sier fylkesråd Ingelin Noresjø.

- Velfungerende og trivselsfremmende offentlige uterom som er tilrettelagt for alle, er viktige arenaer for opplevelse av fellesskap og stedsidenitet. Fylkesrådet er også opptatt av at gode uterom gir gode rammebetingelser for en sentrumsutvikling med handel, kultur og service, påpeker Noresjø.

De tre andre prosjektene som får støtte er:
Olderneset i Korgen, Hemnes kommune: kr 1 250 000
Byscene i Brønnøysund, Brønnøy kommune: kr 600 000
Langåsen natur- og skulpturpark i Svolvær, Vågan kommune: kr 500 000