Ventetid i Steigentunnelen 

Klikk for stort bildeGeologen sjekker om det er løst fjellHovedinspeksjon i perioden 17.–24. september. Trafikken må passere med ledebil.

- Nå skal vi gjøre en rutinemessig og grundigere kontroll, som kommer i tillegg til at entreprenørene våre følger med i det daglige. Hensikten er å sikre at tunnelene er trygge å ferdes gjennom, sier tunnelforvalter Marlene Landbakk i Nordland fylkeskommune. 

I denne inspeksjonen undersøker geologene om fjellet er stabilt eller om det er behov for rensk eller flere sikringstiltak, for eksempel bolter eller sprøytebetong.  

Tunnelen skal være åpen for trafikk mens arbeidene pågår, men man må følge ledebil. 

Arbeidstider

Arbeidene i fv. 835 Steigentunnelen foregår i perioden 17. –24. september klokka 08:00–18:00. Vent på ledebil, ventetid ca. 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Det arbeides ikke lørdag og søndag.

Oppdaterte trafikkmeldinger fås på www.175.no eller telefon 175.  

Tredje lengste

Fv. 835 Steigentunnelen er 8,1 km lang og dermed den tredje lengste tunnelen i Nordland, etter fv. 78 Toventunnelen (10,7 km) og Korgfjelltunnelen (8,5 km). Steigentunnelen åpnet for trafikk i juli 1990.