Verneplan til stryk

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen foran noen fly i en hangar i samtale med en mann. - Klikk for stort bildeRiksantikvar Jørn Holme besøkte Anlegg 96 i mars 2013 på invitasjon fra fylkesråd Hild-Marit Olsen. Trond-Erlend Willassen Fylkesrådet mener Landsverneplanen for Forsvaret Fase II som nå er på høring, har så store faglige svakheter at den ikke kan behandles videre uten betydelige endringer. 

Fylkesrådet legger ikke fingrene imellom i sitt høringssvar til verneplanen:

- Hovedinntrykket av landsverneplanen er at den virker hastverkspreget med til dels store mangler. Den er ikke dekkende for å fortelle den kalde krigens historie, noe som var oppdraget med verneplanen.Den fremstår dermed som så uferdig at den fordrer et supplement, uttaler fylkesrådet og utdyper kritikken.

- Planen utreder ikke tilfredsstillende hvilken rolle den kalde krigen har hatt i norsk etterkrigshistorie. Fylkesrådets hovedinnvending til forslaget til landsverneplanen er at det ikke synes som om alle relevante objekter på anleggene er evaluert og verdivurdert, heter det i uttalelsen.

- Den største konkrete mangelen er at ingen bygninger eller anlegg på Bodø hovedflystasjon blir gitt noen form for vern. Den offentlige kjente atomsikre hangarbunkeren «Anlegg 96» foreslås kun for arkivmessig dokumentasjon, altså gjennom fotografier og beskrivelser. Forholdene ved etableringen av Flystasjonen på Andøya er heller ikke godt nok ivaretatt for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap). Hun stiller seg undrende til hvilket skjønn som er utvist i planen:

– Anlegg 96 er monument over en viktig del av nasjonens nære historie, og spesielt Nord-Norges. Den kalde krigen satte sitt klare preg på oss i flere tiår, og dette anlegget er en viktig og sjelden historisk dokumentasjon på denne tidsepoken i vår historie. Det er uforståelig at Landsverneplanen ikke i tilstrekkelig grad har tatt dette innover seg i sitt arbeid, sier Olsen.

På dette grunnlaget ber fylkesrådet Forsvarsdepartementet om å avvente videre saksbehandling av Landsverneplan for Forsvaret  Fase II inntil det foreligger et supplement til planen, eller et helt nytt forslag, som for øvrig bør sendes ut på ny høring.